Views
9 months ago

Sony HT-XT2 - HT-XT2 Consignes d’utilisation Serbe

Sony HT-XT2 - HT-XT2 Consignes d’utilisation Serbe

Isporučena dodatna

Isporučena dodatna oprema • Uputstvo za upotrebu (1) • Aktivni zvučnik (1) • Daljinski upravljač (1) • Baterije R03 (veličina AAA) (2) • Digitalni optički kabl (1) • Vodič za početak (1) 6 SR

Vodič za delove i kontrole Detalji su izostavljeni sa slika. Jedinica Prednja strana Dugme* (napajanje) Uključivanje sistema ili postavljanje u režim mirovanja. Dugme* INPUT (stranica 11, 17) Dugme* PAIRING (stranica 23) Dugmad* VOL +/– N-oznaka (stranica 25) Kada koristite funkciju NFC, dodirnite NFC-kompatibilnim uređajem ovu oznaku. Senzor za daljinski upravljač Prednji displej Indikator BLUETOOTH (plavi) – Brzo treperi plavom bojom: u toku statusa čekanja na uparivanje – Treperi plavom bojom: u toku je pokušaj uspostavljanja BLUETOOTH veze – Svetli plavom bojom: BLUETOOTH veza je uspostavljena (USB) ulaz * Postavljanjem predmeta na dugme mogli biste da izazovete kvar u radu dugmeta. 7 SR