Views
2 months ago

Sony HT-XT2 - HT-XT2 Consignes d’utilisation Bulgare

Sony HT-XT2 - HT-XT2 Consignes d’utilisation Bulgare

Свързване и

Свързване и подготовка Свързване на телевизора Когато HDMI IN жакът на телевизора е обозначен сARC Когато HDMI IN жакът на телевизора не е обозначен с ARC Ако HDMI IN жакът на телевизора ви не е съвместим с ARC, звукът от телевизора не се извежда от системата. В този случай свържете оптичния цифров жак на телевизора и жака TV IN (OPTICAL) на устройството чрез цифров оптичен кабел (в комплекта). Свържете жака HDMI OUT на устройството и съвместимия с ARC жак HDMI IN на телевизора чрез HDMI кабел (не е предоставен). HDMI кабел (не евключен в комплекта) Цифров оптичен кабел (в комплекта) HDMI кабел (не е предоставен) Телевизор Телевизор 14 BG

Свързване към кабелна мрежа Подгответе мрежата чрез свързване на системата и компютъра към домашната мрежа чрез LAN кабел. Свързване на компютър или рутер чрез LAN кабел Илюстрацията по-долу е пример за свързване на системата и компютър към домашната ви мрежа. LAN кабел (не е предоставен) Модем Интернет Свързване чрез автоматично придобиване на мрежова информация 1 Натиснете HOME. На телевизионния екран се показва началното меню. 2 Изберете [Setup] от началното меню. На телевизионния екран се показва екранът за настройка. 3 Изберете [Network Settings] – [Internet Settings] – [Wired Setup]. 4 Изберете [Auto]. Системата започва да прави настройките на мрежата и се показва състоянието на мрежата. Натиснете /, за да прегледате информацията, след това натиснете . 5 Изберете [Save & Connect]. Системата започва свързването към мрежата. За подробности гледайте съобщенията, които се появяват на телевизионния екран. Свързване и подготовка Рутер Свързване чрез използване на фиксиран IP адрес Сървър Забележка Сървърът трябва да бъде свързан към същата мрежа, към която е свързана системата. Съвет Препоръчваме ви да използвате екраниран директен интерфейсен кабел (не е предоставен). 1 Натиснете HOME. На телевизионния екран се показва началното меню. 2 Изберете [Setup] от началното меню. На телевизионния екран се показва екранът за настройка. 3 Изберете [Network Settings] – [Internet Settings] – [Wired Setup]. 15 BG