Views
7 months ago

Sony HT-XT2 - HT-XT2 Consignes d’utilisation Bulgare

Sony HT-XT2 - HT-XT2 Consignes d’utilisation Bulgare

Слушане на

Слушане на звука Слушане на звук от телевизора 1 Натиснете HOME. На телевизионния екран се показва началното меню. 2 Изберете [TV] от началното меню. 3 Изберете програмата чрез дистанционното управление на телевизора. Избраната телевизионна програма се показва на телевизора и звукът от него се извежда от системата. 4 Регулирайте силата на звука. • Регулирайте силата на звука, като натиснете +/– на дистанционното управление. • Регулирайте силата на звука на събуфера, като натиснете SW +/– на дистанционното управление (стр. 22). Съвет Можете да изберете [TV], като натиснете INPUT +/– на дистанционното управление. Слушане на музика на USB устройство Можете да възпроизвеждате музикални файлове/файлове на снимки, съхранени на свързано USB устройство. За типове файлове, които могат да бъдат възпроизвеждани, вижте „Типове файлове, които могат да бъдат възпроизвеждани“ (стр. 58). 1 Свържете USB устройството към извода (USB). 2 Натиснете HOME. На телевизионния екран се показва началното меню. 3 Изберете [USB (Connected)] от началното меню. 4 Изберете [Music] – папка със съхранени песни – песен. Избраната песен се възпроизвежда и звукът се извежда от системата. 5 Регулирайте силата на звука. • Регулирайте силата на звука, като натиснете +/– на дистанционното управление. • Регулирайте силата на звука на събуфера, като натиснете SW +/– на дистанционното управление (стр. 22). 18 BG

Забележка Не отстранявайте USB устройството по време на работа. За да предотвратите повреда на данните или на USB устройството, изключете системата, преди да свържете или отстраните USB устройството. Съвет Можете да изпълнявате различни операции от менюто с опции (стр. 49). Преглеждане на снимки на USB устройство Слушане на звука Можете да възпроизвеждате файлове на снимки, съхранени на свързано USB устройство. За типове файлове, които могат да бъдат възпроизвеждани, вижте „Типове файлове, които могат да бъдат възпроизвеждани“ (стр. 58). Изберете [Photo] – папка със съхранени снимки – снимка вСтъпка4. Избраната снимка се показва на телевизионния екран. Съвет Можете да изпълнявате различни операции от менюто с опции (стр. 49). 19 BG