Views
8 months ago

Sony HT-XT2 - HT-XT2 Consignes d’utilisation Bulgare

Sony HT-XT2 - HT-XT2 Consignes d’utilisation Bulgare

Избиране на

Избиране на звуковия ефект Избиране на звуковия ефект, който еподходящ за звукоизточниците (SOUND FIELD) Можете лесно да се насладите на предварително програмирани звукови ефекти, които са пригодени за различни видове източници на звук. SOUND FIELD CLEAR AUDIO+ Звуково поле [ClearAudio+] [Movie] [Music] [Sports] [Game Studio] [Standard] Обяснение Подходящата настройка на звука се избира автоматично за източника на звук. Звуковите ефекти са оптимизирани за филми. Този режим пресъздава наситеността и богатата динамика на звука. Звуковите ефекти са оптимизирани за музика. Коментарът е ясен, скандиранията се чуват като съраунд звук и звуците са реалистични. Звуковите ефекти са оптимизирани за игри. Звуковите ефекти са оптимизирани за индивидуален източник. 1 Натиснете SOUND FIELD. На телевизионния екран се показва менюто за звукови ефекти. 2 Натиснете неколкократно бутона, за да изберете желания звуков ефект. Съвети • Можете да изберете [ClearAudio+], като натиснете CLEAR AUDIO+ на дистанционното управление. • Можете да изберете звуковото поле от менюто с опции (стр. 49). 20 BG

Удоволствие от чист звук при ниско ниво на силата на звука нощем (NIGHT) Диалозите стават по-ясни (VOICE) Звукът се извежда тихо с минимална загуба на прецизност и яснота на диалога. 1 Натиснете NIGHT. На телевизионния екран се показва нощният режим. 2 Натиснете неколкократно бутона, за да изберете нощния режим. Режим [On] [Off] NIGHT Обяснение Активира функцията за нощен режим. Дезактивира функцията за нощен режим. Съвет Можете да изберете [Night] от менюто сопции (стр.49). 1 Натиснете VOICE. На телевизионния екран се показва режимът за гласове. 2 Натиснете неколкократно бутона, за да изберете режима за гласове. Режим [Up Off] [Up 1] [Up 2] VOICE Обяснение Стандартен Диалогът започва да се чува лесно чрез подсилване на диапазона му. Диалоговият диапазон се подсилва и звукът от диалога може да се чува по-лесно от възрастните хора. Съвет Можете да изберете [Voice] от менюто с опции (стр. 49). Избиране на звуковия ефект 21 BG