Views
8 months ago

Sony HT-XT2 - HT-XT2 Consignes d’utilisation Bulgare

Sony HT-XT2 - HT-XT2 Consignes d’utilisation Bulgare

Слушане на

Слушане на музика/звук чрез BLUETOOTH функцията Слушане на музика от мобилно устройство Можете да слушате музика, съхранена на мобилно устройство, като смартфон или таблет, чрез безжична връзка, като свържете системата и мобилното устройство с помощта на BLUETOOTH функцията. Когато свързвате към мобилното устройство чрез BLUETOOTH функцията, можете да управлявате, като само използвате предоставеното дистанционно управление, без да включвате телевизора. INPUT +/– PAIRING SW +/– HOME +/– Бутони за операции за възпроизвеждане RX/TX Слушане на музика чрез сдвояване с мобилно устройство 1 Натиснете PAIRING. Системата влиза в режим на сдвояване, „BT“ се показва на дисплея на предния панел, с индикаторът за BLUETOOTH мига бързо. 2 Включете BLUETOOTH функцията и след това изберете „HT-XT2“, след като потърсете за него на устройството. Ако е необходим ключ за достъп, въведете „0000“. 3 Уверете се, че индикаторът BLUETOOTH на устройството свети в синьо. Установена е връзка между системата и мобилното устройство. 4 Стартирайте възпроизвеждане на аудио чрез музикално приложение на свързаното мобилно устройство. Звукът се извежда от устройството. 24 BG

5 Регулирайте силата на звука. • Регулирайте силата на звука, като натиснете +/– на дистанционното управление. • Регулирайте силата на звука на събуфера, като натиснете SW +/– на дистанционното управление (стр. 22). • Можете да възпроизведете или поставите на пауза съдържанието, като използвате бутоните за управление на възпроизвеждането на дистанционното управление. За да проверите състоянието на свързване на BLUETOOTH функцията Състояние по време на състояние на готовност за сдвояване Направен еопит за връзка Установена евръзка Няма връзка Индикатор BLUETOOTH Мига бързо в синьо Мига в синьо Свети в синьо Изключено Съвети • След като BLUETOOTH връзката бъде установена, ще бъде показана индикация, която препоръчва кое приложение да бъде изтеглено в зависимост от типа на свързаното устройство. Като следвате показаните инструкции, можете да изтеглите приложението SongPal, което ще ви даде възможност да работите с тази система. Вижте „Слушане на музика на мобилно устройство чрез SongPal“ (стр. 32) за подробности относно SongPal. • Изпълнете сдвояване за второто и последващите мобилни устройства. • За да отмените сдвояването, натиснете HOME. Слушане на музика от сдвоено мобилно устройство 1 Включете BLUETOOTH функцията на мобилното устройство. 2 Натиснете неколкократно INPUT +/–, за да покажете „BT“ на дисплея на предния панел. Входът автоматично се променя на [Bluetooth Audio], след което системата автоматично се свързва повторно към мобилното устройство, към което е била свързана най-скоро. 3 Уверете се, че индикаторът BLUETOOTH свети в синьо. Установена е връзка между системата и мобилното устройство. 4 Стартирайте възпроизвеждане на аудио чрез музикално приложение на свързаното мобилно устройство. Звукът се извежда от устройството. 5 Регулирайте силата на звука. • Регулирайте силата на звука, като натиснете +/– на дистанционното управление. • Регулирайте силата на звука на събуфера, като натиснете SW +/– на дистанционното управление (стр. 22). • Можете да възпроизведете или поставите на пауза съдържанието, като използвате бутоните за управление на възпроизвеждането на дистанционното управление. Слушане на музика/звук чрез BLUETOOTH функцията 25 BG