Views
7 months ago

Sony HT-XT2 - HT-XT2 Consignes d’utilisation Bulgare

Sony HT-XT2 - HT-XT2 Consignes d’utilisation Bulgare

Слушане на

Слушане на музика на мобилно устройство чрез SongPal Какво можете да направите с помощта на SongPal SongPal е приложение за управление на съвместими аудиоустройства Sony с помощта на вашия смартфон/ iPhone. Потърсете SongPal в Google Play или App Store и го изтеглете на своя смартфон/iPhone. За подробности относно SongPal вижте URL адреса по-долу. http://info.songpal.sony.net/help/ Изтеглянето на SongPal на вашия смартфон /iPhone предоставя посоченото по-долу. Настройките на звука на системата Можете лесно да персонализирате звука или да използвате препоръчаната от Sony настройка за [ClearAudio+]. Музикална услуга Можете да конфигурирате първоначалните настройки за използване на музикални услуги*. * В зависимост от държавата и региона музикалните услуги и периодът на достъп до тях може да се различават. Може да е необходима актуализация на устройството. Когато използвате Google Cast вмузикална услуга, вижте „Използване на Google Cast“ (стр. 33). Удоволствие от музика вдомашната ви мрежа Можете да възпроизвеждате музика, съхранявана в компютъра или на сървър в домашна мрежа, по мрежата. Удоволствие от музика на USB устройство Можете да възпроизвеждате музика от устройство, свързано към (USB) порта на устройството. Забележка Какво можете да управлявате с помощта на SongPal, зависи от свързаното устройство. Спецификацията и дизайнът на приложението могат да бъдат променяни без предупреждение. Използване на SongPal 1 Изтеглете безплатното приложение SongPal на мобилно устройство. 2 Свържете системата имобилното устройство чрез BLUETOOTH функцията (стр. 24) или мрежовата функция (стр. 15). 3 Стартирайте SongPal. 4 Управлявайте, като следвате екрана на SongPal. Забележки • Преди да използвате SongPal, задайте [Bluetooth Mode] на [Receiver] (стр. 44). • Използвайте SongPal с най-нова версия. Съвети • Можете да свържете системата и мобилното устройство чрез функцията NFC (стр. 26). • Когато свързвате чрез мрежовата функция, свързвайте мобилното устройство към същата мрежа като тази на система. 32 BG

Използване на Google Cast Google Cast ви позволява да избирате музикално съдържание от приложението с активирана функция Google Cast и да го възпроизвеждате на устройството. Google Cast изисква първоначална настройка чрез SongPal. 1 Изтеглете безплатното приложение SongPal на мобилно устройство. 2 Свържете устройството чрез Wi-Fi към мрежата, към която е свързана системата (стр. 16). 3 Стартирайте SongPal, изберете системата и докоснете [Settings] – [Google Cast] – [Learn how to Cast]. 4 Проверете операцията и приложенията с активирана функция Google Cast и изтеглете приложението. 5 Стартирайте приложението с активирана функция Google Cast, докоснете бутона cast и изберете системата. Забележка Не можете да използвате Google Cast, докато „google cast updating“ се показва на дисплея на предния панел на устройството. Изчакайте, докато актуализацията завърши, и опитайте отново. Слушане на музика чрез свързване на съвместимо с SongPal Link устройство Слушане на еднаква музика в различни помещения (Wireless Multi Room) Можете да слушате музиката си, съхранена на компютри и смартфони, както и музика от мрежови услуги, в различни помещения с пълно качество на звука. Можете да управлявате чрез приложението SongPal, инсталирано на смартфон/iPhone. За да използвате няколко съвместими с SongPal устройства, ги свържете към същата безжична LAN мрежа. Удоволствие чрез мрежовата функция 6 Изберете и възпроизведете музика на приложението с активирана функция Google Cast. Музиката се възпроизвежда на системата. За да настроите SongPal Направете настройката, като следвате помощта на SongPal. 33 BG