Views
7 months ago

Sony HT-XT2 - HT-XT2 Consignes d’utilisation Bulgare

Sony HT-XT2 - HT-XT2 Consignes d’utilisation Bulgare

Съвет За

Съвет За подробности относно SongPal вижте „Какво можете да направите с помощта на SongPal“ (стр. 32). Показване на екрана на мобилното устройство на телевизора (MIRRORING) [Screen mirroring] е функция за показване на изображението от екрана на мобилно устройство върху екрана на телевизора чрез технологията Miracast. Системата може да бъде свързана директно към устройство, съвместимо с Screen mirroring (например смартфон, таблет). Можете да се насладите на това да използвате екрана на устройството върху големия телевизионен екран. За използване на тази функция не е необходим безжичен рутер (или точка на достъп). MIRRORING HOME BACK 1 Натиснете MIRRORING. 2 Следвайте екранните инструкции на телевизионния екран. Активирайте функцията Screen mirroring от мобилното си устройство. Екранът на мобилното устройство се показва на телевизионния екран. 34 BG

Съвети • Можете да изберете [Screen mirroring] от началното меню в Стъпка 1. • Можете да подобрите стабилността на възпроизвеждането, като настроите [Screen mirroring RF Setting] (стр. 47). Забележки • Когато използвате Screen mirroring, качеството на картината и звука може понякога да се влошава поради смущения от други мрежи. • В зависимост от средата на използване качеството на картината и звука може да бъде влошено. • По време на действието на функцията Screen mirroring е възможно да не можете да използвате някои мрежови функции. • Уверете се, че устройството ви е съвместимо с Miracast. Възможността за връзка с всички устройства, съвместими с Miracast, не е гарантирана. Отмяна на огледалния образ на екрана Натиснете HOME или BACK. Удоволствие чрез мрежовата функция 35 BG