Views
7 months ago

Sony HT-XT2 - HT-XT2 Consignes d’utilisation Bulgare

Sony HT-XT2 - HT-XT2 Consignes d’utilisation Bulgare

За всички

За всички други батерии прегледайте раздела за безопасното изваждане на батерията от продукта. Предайте батерията в подходящ пункт за рециклиране на използвани батерии. За по-подробна информация относно рециклирането на този продукт или батерията се обърнете към местната администрация, към службата за събиране на битови отпадъци или към магазина, от който сте закупили продукта. 4 BG

Съдържание Включени принадлежности ....... 7 Указател на частите и бутоните за управление ........................8 Относно началното меню ..........12 Свързване и подготовка Основни връзки иподготовка Ръководство за стартиране (отделен документ) Свързване на телевизора ......... 14 Свързване към кабелна мрежа .................... 15 Свързване към безжична мрежа ................. 16 Слушане на звука Слушане на звук от телевизора ...................... 18 Слушане на музика на USB устройство ............... 18 Избиране на звуковия ефект Избиране на звуковия ефект, който е подходящ за звукоизточниците (SOUND FIELD) .......................20 Удоволствие от чист звук при ниско ниво на силата на звука нощем (NIGHT) .......21 Диалозите стават по-ясни (VOICE) .....................21 Регулиране на силата на звука на събуфера .......... 22 Регулиране на забавянето между картина и звук ......... 22 Слушане на музика/звук чрез BLUETOOTH функцията Слушане на музика от мобилно устройство .......24 Слушане на звук от свързан телевизор или устройство чрез слушалки или високоговорители ............... 27 Удоволствие чрез мрежовата функция Слушане на музика от компютъра ви чрез домашната мрежа ...............30 Слушане на музика от Music Services .................. 31 Слушане на музика на мобилно устройство чрез SongPal ......................... 32 Използване на Google Cast ....... 33 Слушане на музика чрез свързване на съвместимо с SongPal Link устройство ... 33 Показване на екрана на мобилното устройство на телевизора (MIRRORING) ....34 Използване на различни функции/настройки Възпроизвеждане на компресирани аудиофайлове с естествено качество на звука ................36 Удоволствие от многоканален звук на предаване (AUDIO) .........36 Деактивиране на бутоните на устройството ................... 37 5 BG