Views
1 month ago

Sony HT-XT2 - HT-XT2 Consignes d’utilisation Bulgare

Sony HT-XT2 - HT-XT2 Consignes d’utilisation Bulgare

Промяна на

Промяна на яркостта на дисплея на предния панел и индикатора BLUETOOTH (DIMMER) ..........37 Спестяване на енергия в режим на готовност ......... 38 Използване на функцията Control for HDMI ................... 39 Използване на функцията „BRAVIA“ Sync .......................41 Използване на дисплея за настройка ........................ 42 Списък на менюто с опции ....... 49 Отстраняване на неизправности Отстраняване на неизправности ............... 50 Нулиране на системата ............ 56 Допълнителна информация Спецификации ............................57 Типове файлове, които могат да бъдат възпроизвеждани ............... 58 Поддържани входни аудиоформати ..................... 60 За BLUETOOTH комуникацията .....................61 ЛИЦЕНЗНО СПОРАЗУМЕНИЕ С КРАЙНИЯ ПОТРЕБИТЕЛ .... 62 Предпазни мерки .......................67 Индекс .........................................72 6 BG

Включени принадлежности • Инструкции за експлоатация (1) • Активен високоговорител (1) • Дистанционно управление (1) • Батерии R03 (размер AAA) (2) • Цифров оптичен кабел (1) • Ръководство за стартиране (1) 7 BG