Views
8 months ago

Sony HT-XT2 - HT-XT2 Consignes d’utilisation Slovaque

Sony HT-XT2 - HT-XT2 Consignes d’utilisation Slovaque

Pripojenie ku káblovej

Pripojenie ku káblovej sieti Pripravte sieť pripojením systému a počítača k domácej sieti pomocou kábla LAN. Pripojenie k počítaču alebo smerovaču pomocou kábla LAN Na nasledujúcom obrázku je znázornený príklad pripojenia systému a počítača k domácej sieti. Kábel LAN (nie je súčasťou dodávky) Modem Internet Smerovač Server Poznámka Server musí byť pripojený k rovnakej sieti, v ktorej je pripojený systém. Tip Odporúčame používať tienený rovný kábel rozhrania (nie je súčasťou dodávky). Pripojenie automatickým získaním informácií o sieti 1 Stlačte tlačidlo HOME. Na televíznej obrazovke sa zobrazí domovská ponuka. 2 Z domovskej ponuky vyberte položku [Setup]. Na televíznej obrazovke sa zobrazí displej nastavenia. 3 Vyberte položku [Network Settings] – [Internet Settings] – [Wired Setup]. 4 Vyberte položku [Auto]. Systém spustí nastavenia siete a zobrazí sa stav nastavenia siete. Stláčaním tlačidiel / prehľadávajte informácie a stlačte tlačidlo . 5 Vyberte položku [Save & Connect]. Spustí sa pripájanie systému k sieti. Podrobné informácie nájdete v správach, ktoré sa zobrazujú na televíznej obrazovke. Pripojenie pomocou pevnej adresy IP 1 Stlačte tlačidlo HOME. Na televíznej obrazovke sa zobrazí domovská ponuka. 2 Z domovskej ponuky vyberte položku [Setup]. Na televíznej obrazovke sa zobrazí displej nastavenia. 3 Vyberte položku [Network Settings] – [Internet Settings] – [Wired Setup]. 4 Vyberte položku [Manual]. 14 SK

5 Podľa pokynov na obrazovke vykonajte nastavenie. Systém spustí nastavenia siete a zobrazí sa stav nastavenia siete. Stláčaním tlačidiel / prehľadávajte informácie a stlačte tlačidlo . 6 Vyberte položku [Save & Connect]. Spustí sa pripájanie systému k sieti. Podrobné informácie nájdete v správach, ktoré sa zobrazujú na televíznej obrazovke. Pripojenie k bezdrôtovej sieti Pripravte sieť pripojením systému a počítača k smerovaču bezdrôtovej siete LAN. Poznámka Server musí byť pripojený k rovnakej sieti, v ktorej je pripojený systém. Pripojenie pomocou tlačidla WPS Pripojenie a príprava Keď je smerovač bezdrôtovej siete LAN (prístupový bod) kompatibilný so štandardom Wi-Fi Protected Setup (WPS), môžete jednoducho vybrať nastavenia siete pomocou tlačidla WPS. 1 Stlačte tlačidlo HOME. Na televíznej obrazovke sa zobrazí domovská ponuka. 2 Z domovskej ponuky vyberte položku [Setup]. Na televíznej obrazovke sa zobrazí displej nastavenia. 3 Vyberte položku [Network Settings] – [Internet Settings] – [Wireless Setup] – [Wi-Fi Protected Setup (WPS)]. 4 Vyberte položku [Start]. 5 Stlačte tlačidlo WPS na prístupovom bode. Spustí sa pripájanie systému k sieti. 15 SK