Views
6 months ago

Sony HT-XT2 - HT-XT2 Consignes d’utilisation Slovaque

Sony HT-XT2 - HT-XT2 Consignes d’utilisation Slovaque

Reprodukovanie

Reprodukovanie kvalitného zvuku s nízkou hlasitosťou uprostred noci (tlačidlo NIGHT) Zvuk sa reprodukuje pri nízkej hlasitosti s minimálnou stratou kvality a zreteľnosti dialógov. Nastavenie jasnejšej zrozumiteľnosti dialógov (tlačidlo VOICE) Tlačidlo VOICE Tlačidlo NIGHT 1 Stlačte tlačidlo NIGHT. Na televíznej obrazovke sa zobrazí nočný režim. 2 Opakovaným stláčaním tlačidla vyberte požadovaný nočný režim. Režim [On] [Off] Vysvetlenie Slúži na zapnutie funkcie nočného režimu. Slúži na inaktiváciu funkcie nočného režimu. Tip Položku [Night] môžete vybrať z ponuky možností (str. 46). 1 Stlačte tlačidlo VOICE. Na televíznej obrazovke sa zobrazí režim hlasu. 2 Opakovaným stláčaním tlačidla vyberte požadovaný režim hlasu. Režim [Up Off] [Up 1] [Up 2] Vysvetlenie Štandardné nastavenie. Dialóg je ľahko počuteľný zosilnením rozsahu dialógu. Rozsah dialógu je zosilnený a zvuk dialógu môžu ľahko počuť aj starší ľudia. Tip Položku [Voice] môžete vybrať z ponuky možností (str. 46). 20 SK

Nastavenie hlasitosti hlbokotónového reproduktora Nastavenie oneskorenia medzi obrazom azvukom Hlbokotónový reproduktor slúži na prehrávanie basového alebo nízkofrekvenčného zvuku. Tlačidlá SW +/– Keď zvuk nezodpovedá obrazu na televíznej obrazovke, môžete upraviť oneskorenie medzi obrazom a zvukom. Spôsob nastavenia sa líši v závislosti od vstupu. Tlačidlá ///, Výber zvukového efektu Tlačidlo OPTIONS Stláčaním tlačidiel SW (hlasitosť hlbokotónového reproduktora) +/– nastavte hlasitosť hlbokotónového reproduktora. Poznámka Keď vstupný zdroj neobsahuje veľa basového zvuku, ako je to napríklad pri televíznych programoch, basový zvuk z hlbokotónového reproduktora nemusí byť počuť. Pri sledovaní televízora 1 Stlačte tlačidlo OPTIONS. Na displeji predného panela sa zobrazí text „SYNC“. 2 Stlačte tlačidlo alebo . Na displeji predného panela sa zobrazí nastavovaný čas. 3 Pomocou tlačidiel / upravte oneskorenie a stlačte tlačidlo . Hodnotu môžete nastaviť v rozsahu 0 ms až 300 ms v krokoch po 25 ms. 4 Stlačte tlačidlo OPTIONS. Ponuka možností na displeji predného panela sa vypne. 21 SK