Views
6 months ago

Sony HT-XT2 - HT-XT2 Consignes d’utilisation Slovaque

Sony HT-XT2 - HT-XT2 Consignes d’utilisation Slovaque

Pri sledovaní iného

Pri sledovaní iného zariadenia 1 Stlačte tlačidlo OPTIONS. Na televíznej obrazovke sa zobrazí ponuka možností. 2 Vyberte položku [A/V SYNC]. 3 Pomocou tlačidiel / upravte oneskorenie a stlačte tlačidlo . Hodnotu môžete nastaviť v rozsahu 0 ms až 300 ms v krokoch po 25 ms. 22 SK

Počúvanie hudby alebo zvukového signálu prostredníctvom funkcie BLUETOOTH Počúvanie hudby z mobilného zariadenia Môžete počúvať hudbu uloženú v mobilnom zariadení, napríklad v smartfóne alebo tablete, prostredníctvom bezdrôtového pripojenia pripojením systému a mobilného zariadenia pomocou funkcie BLUETOOTH. Pri pripájaní k mobilnému zariadeniu pomocou funkcie BLUETOOTH stačí na ovládanie použiť dodaný diaľkový ovládač bez zapnutia televízora. Tlačidlo INPUT +/– Tlačidlo PAIRING Tlačidlá SW +/– Tlačidlo HOME Tlačidlá +/– Tlačidlá operácií prehrávania Tlačidlo RX/TX Počúvanie hudby spárovaním s mobilným zariadením 1 Stlačte tlačidlo PAIRING. Systém sa prepne do režimu párovania, na displeji predného panela sa zobrazí text „BT“ a indikátor BLUETOOTH rýchlo bliká. 2 Zapnite funkciu BLUETOOTH a v mobilnom zariadení vyhľadajte a vyberte položku „HT-XT2“. Ak sa vyžaduje prístupový kód, zadajte hodnotu 0000. 3 Skontrolujte, či indikátor BLUETOOTH na jednotke svieti na modro. Vytvorilo sa pripojenie medzi systémom a mobilným zariadením. 4 Spustite prehrávanie zvuku pomocou hudobnej aplikácie v pripojenom mobilnom zariadení. Z jednotky sa reprodukuje zvuk. 5 Nastavte hlasitosť. • Upravte hlasitosť stláčaním tlačidiel +/– na diaľkovom ovládači. • Upravte hlasitosť hlbokotónového reproduktora stláčaním tlačidiel SW +/– na diaľkovom ovládači (str. 21). • Obsah môžete prehrať alebo pozastaviť pomocou tlačidiel operácií prehrávania na diaľkovom ovládači. Počúvanie hudby alebo zvukového signálu prostredníctvom funkcie BLUETOOTH 23 SK