Views
8 months ago

Sony HT-XT2 - HT-XT2 Consignes d’utilisation Slovaque

Sony HT-XT2 - HT-XT2 Consignes d’utilisation Slovaque

Používanie funkcie

Používanie funkcie siete Počúvanie hudby z počítača prostredníctvom domácej siete Môžete prehrávať hudobné súbory uložené v počítači prostredníctvom domácej siete. Hudobné súbory možno prehrávať ovládaním pomocou zobrazenia na obrazovke systému alebo špecializovanej aplikácie SongPal v mobilnom zariadení, napríklad v smartfóne alebo tablete. Príprava domácej siete 1 Pripojte systém k sieti. Pozrite si časti Pripojenie ku káblovej sieti (str. 14) a Pripojenie k bezdrôtovej sieti (str. 15). 2 Pripojte počítač k sieti. Podrobné informácie nájdete v návode na použitie počítača. 3 Nastavte počítač. Ak chcete používať počítač v domácej sieti, musíte ho nastaviť ako server. Podrobné informácie nájdete v návode na použitie počítača. Tip Ak chcete skontrolovať stav pripojenia k sieti, pozrite si položku [Setup] – [Network Settings] – [Network Connection Status]. Počúvanie hudby z počítača Počítač Smerovač bezdrôtovej siete LAN 1 Stlačte tlačidlo HOME. Na televíznej obrazovke sa zobrazí domovská ponuka. 2 Z domovskej ponuky vyberte položku [Home Network]. Na televíznej obrazovke sa zobrazí názov zariadenia v domácej sieti. 3 Vyberte požadované zariadenie – [Music] – priečinok, vktorom sú uložené skladby – skladbu. Vybraná skladba sa prehrá a zvuk sa reprodukuje zo systému. 4 Nastavte hlasitosť. • Upravte hlasitosť stláčaním tlačidiel +/– na diaľkovom ovládači. • Upravte hlasitosť hlbokotónového reproduktora stláčaním tlačidiel SW +/– na diaľkovom ovládači (str. 21). Tipy • Fotografie uložené v počítači si môžete prezerať výberom položky [Photo] v kroku č. 3. • Z ponuky možností môžete vykonať rôzne operácie (str. 46). 28 SK

Počúvanie hudby z počítača pomocou aplikácie SongPal Počítač Smerovač bezdrôtovej siete LAN Smartfón alebo tablet Hudobné súbory uložené v počítači môžete prehrávať ovládaním pomocou špecializovanej aplikácie SongPal prevzatej do mobilného zariadenia, napríklad do smartfónu alebo tabletu. Podrobné informácie o aplikácii SongPal nájdete v časti Možnosti aplikácie SongPal (str. 30) alebo na nasledujúcej adrese URL. http://info.songpal.sony.net/help/ Počúvanie hudby v hudobných službách (položka Music Services) Pomocou tohto systému môžete počúvať obsah hudobných služieb ponúkaných na internete. Ak chcete používať túto funkciu, musíte systém pripojiť k internetu. 1 Stlačte tlačidlo HOME. Na televíznej obrazovke sa zobrazí domovská ponuka. 2 Z domovskej ponuky vyberte položku [Music Services]. Na televíznej obrazovke sa zobrazí zoznam hudobných služieb. 3 Vyberte požadovanú hudobnú službu. Na televíznej obrazovke sa zobrazí sprievodca používaním hudobnej služby. Postupujte podľa pokynov a vychutnajte si hudobné služby. Tip Zoznam poskytovateľov služieb môžete aktualizovať stlačením tlačidla OPTIONS a výberom položky [Update Services] v kroku č. 2. Používanie funkcie siete 29 SK