Views
9 months ago

Sony HT-XT2 - HT-XT2 Consignes d’utilisation Slovaque

Sony HT-XT2 - HT-XT2 Consignes d’utilisation Slovaque

Vykonanie nastavenia v

Vykonanie nastavenia v aplikácii SongPal Nastavenie vykonajte podľa pomocníka v aplikácii SongPal. Tip Podrobné informácie o aplikácii SongPal nájdete v časti Možnosti aplikácie SongPal (str. 30). Tlačidlo MIRRORING Tlačidlo HOME Tlačidlo BACK 1 Stlačte tlačidlo MIRRORING. 2 Postupujte podľa pokynov na televíznej obrazovke. Aktivujte funkciu Screen mirroring v mobilnom zariadení. Na televíznej obrazovke sa zobrazí obrazovka mobilného zariadenia. Zobrazenie obrazovky mobilného zariadenia v televízore (tlačidlo MIRRORING) [Screen mirroring] je funkcia na zobrazovanie obrazovky mobilného zariadenia v televízore použitím technológie Miracast. Systém možno pripojiť priamo k zariadeniu kompatibilnému s funkciou Screen mirroring (napríklad smartfónu, tabletu). Používanie displeja zariadenia si môžete vychutnať na veľkej televíznej obrazovke. Na používanie tejto funkcie nie je potrebný žiadny bezdrôtový smerovač (ani prístupový bod). Tipy • V kroku č. 1 môžete z domovskej ponuky vybrať položku [Screen mirroring]. • Stabilitu prehrávania môžete zlepšiť nastavením položky [Screen mirroring RF Setting] (str. 44). Poznámky • Pri používaní funkcie Screen mirroring sa kvalita obrazu a zvuku môže niekedy pokaziť z dôvodu rušenia z iných sietí. • V závislosti od prostredia, v ktorom sa zariadenie používa, sa kvalita obrazu a zvuku môže pokaziť. • Počas používania funkcie Screen mirroring nemusia byť niektoré sieťové funkcie k dispozícii. • Skontrolujte, či je zariadenie kompatibilné s technológiou Miracast. Nedá sa zaručiť pripojenie k všetkým zariadeniam kompatibilným s technológiou Miracast. Zrušenie funkcie Screen mirroring Stlačte tlačidlo HOME alebo BACK. 32 SK

Používanie rôznych funkcií/ nastavení Prehrávanie komprimovaných zvukových súborov s prirodzenou kvalitou zvuku Prehrávanie multiplexného zvukového vysielania (tlačidlo AUDIO) Multiplexné zvukové vysielanie možno prehrávať, ak systém prijíma multiplexný signál vysielania typu Dolby Digital. Táto funkcia zlepšuje kvalitu zvuku komprimovaných zvukových súborov obnovením zvuku s vysokým rozsahom, ktorý bol odstránený počas kompresie. Môžete počúvať zvukový signál, ktorý znie takmer ako originálny, prirodzený a priestorový zvuk. Táto funkcia je dostupná len vtedy, keď je ako zvukové pole vybratá položka [Music] (str. 19). 1 Stlačte tlačidlo HOME. Na televíznej obrazovke sa zobrazí domovská ponuka. 2 Z domovskej ponuky vyberte položku [Setup]. Na televíznej obrazovke sa zobrazí displej nastavenia. 3 Vyberte položku [Audio Settings] – [DSEE]. 4 Vyberte položku [On]. 1 Stlačte tlačidlo AUDIO. Na displeji predného panela sa zobrazí zvukový signál. 2 Opakovaným stláčaním tlačidla vyberte požadovaný zvukový signál. Zvukový signál „MAIN“ „SUB“ „MN/SB“ Tlačidlo AUDIO Vysvetlenie Bude sa reprodukovať zvuk v hlavnom jazyku. Bude sa reprodukovať zvuk vo vedľajšom jazyku. Bude sa reprodukovať zmiešaný zvuk vhlavnom aj vedľajšom jazyku. Používanie rôznych funkcií/nastavení Poznámky • Táto funkcia je kompatibilná s 2-kanálovými digitálnymi vstupnými signálmi so vzorkovacou frekvenciou 44,1 kHz alebo 48 kHz. • Vzorkovacia frekvencia/bitová hĺbka po zvýšení kvality je najviac 96 kHz/24 bitov. • Táto funkcia nie je kompatibilná so signálmi DSD. Poznámky • Ak chcete prijímať signál Dolby Digital, televízor alebo iné zariadenia musíte pripojiť ku konektoru TV IN (OPTICAL) pomocou optického digitálneho kábla (je súčasťou dodávky). • Ak je konektor HDMI IN na televízore kompatibilný s funkciou Audio Return Channel (str. 37), môžete signál Dolby Digital prijímať pomocou kábla HDMI. 33 SK