Views
6 months ago

Sony HT-XT2 - HT-XT2 Consignes d’utilisation Slovaque

Sony HT-XT2 - HT-XT2 Consignes d’utilisation Slovaque

Funkcia Home Theatre

Funkcia Home Theatre Control Pri používaní televízora kompatibilného s funkciou Home Theatre Control možno vykonať nastavenie systému, konfiguráciu nastavení zvukového poľa, prepnutie vstupu a pod. bez prepnutia vstupu televízora. Túto funkciu možno používať, keď je televízor pripojený k internetu. Podrobné informácie nájdete v návode na použitie televízora. Funkcia Echo Canceling Ozvena sa zredukuje, keď počas sledovania televíznych programov použijete funkciu Social Viewing, ako napríklad Skype. Túto funkciu môžete používať, ak televízor podporuje funkciu Social Viewing. Podrobné informácie nájdete v návode na použitie televízora. Poznámky • Zvuk sa reprodukuje z reproduktora televízora len vtedy, ak je pri používaní funkcie Social Viewing vybratý iný vstup systému ako [TV]. • Túto funkciu nemôžete používať, keď sa zvuk reprodukuje z televízora. Poznámky k pripojeniu HDMI • Používajte kábel HDMI (vysokorýchlostný kábel HDMI s podporou siete Ethernet alebo vysokorýchlostný kábel HDMI Premium s podporou siete Ethernet). Ak použijete štandardný kábel HDMI, obsah vo formáte 1080p a 4K sa nemusí zobrazovať správne. • Používajte schválený kábel HDMI. Používajte kábel HDMI (vysokorýchlostný kábel HDMI s podporou siete Ethernet) od spoločnosti Sony s logom signalizujúcim typ kábla. • Neodporúčame používať konverzný kábel HDMI-DVI. • Zvukové signály (vzorkovacia frekvencia, bitová dĺžka atď.) vysielané z konektora HDMI môžu byť potlačené pripojeným zariadením. • Tento systém podporuje prenosové formáty „TRILUMINOS“ a 4K. Sledovanie jazyka Keď zmeníte jazyk ponuky na obrazovke televízora, jazyk ponuky na obrazovke systému sa tiež zmení. 38 SK

Používanie displeja nastavenia Môžete robiť rôzne úpravy položiek, napríklad obrazu a zvuku. Predvolené nastavenia sú podčiarknuté. 1 Stlačte tlačidlo HOME. Na televíznej obrazovke sa zobrazí domovská ponuka. 2 Z domovskej ponuky vyberte položku [Setup]. Na televíznej obrazovke sa zobrazí displej nastavenia. 3 Vyberte požadovanú položku. Položka nastavenia Vysvetlenie [Software Update] Aktualizácia softvéru systému. (str. 40) [Screen Settings] Výber nastavení obrazovky podľa typu televízora. (str. 40) [Audio Settings] Výber nastavení zvuku podľa typu spojovacích konektorov. (str. 41) [Bluetooth Settings] Výber podrobných nastavení funkcie BLUETOOTH. (str. 41) [System Settings] Výber nastavení týkajúcich sa systému. (str. 43) [Network Settings] Výber podrobných nastavení internetu a domácej siete. (str. 44) [Input Skip Setting] Výber nastavenia preskočenia vstupu pre jednotlivé vstupy. (str. 45) [Easy Setup] Opätovné spustenie jednoduchého nastavenia, ktoré umožňuje vybrať základné nastavenia. (str. 45) [Resetting] Obnovenie predvolených výrobných nastavení systému. (str. 45) Používanie rôznych funkcií/nastavení 39 SK