Views
9 months ago

Sony HT-XT2 - HT-XT2 Consignes d’utilisation Slovaque

Sony HT-XT2 - HT-XT2 Consignes d’utilisation Slovaque

Poznámky • Niektoré

Poznámky • Niektoré súbory sa nemusia prehrať v závislosti od ich formátu, kódovania, podmienok nahrávania alebo stavu servera domácej siete. • Niektoré súbory upravené v počítači sa nemusia prehrať. • Funkcia rýchleho posunu dopredu alebo dozadu nemusí byť k dispozícii pri niektorých súboroch. • Systém neprehráva kódované súbory, napríklad kódované technológiou DRM. • Systém dokáže rozpoznať nasledujúce súbory alebo priečinky v zariadeniach USB: – priečinky až v 9. vrstve (vrátane koreňového priečinka), – až 500 súborov/priečinkov v jednej vrstve. • Systém dokáže rozpoznať nasledujúce súbory alebo priečinky uložené na serveri domácej siete: – priečinky až v 19. vrstve, – až 999 súborov/priečinkov v jednej vrstve. • Niektoré zariadenia USB nemusia s týmto systémom fungovať. • Systém dokáže rozpoznať veľkokapacitné zariadenia (MSC) (napríklad pamäť flash alebo pevný disk), zariadenia na zachytávanie statických snímok (SICD) a klávesnice so 101 klávesmi. 56 SK

Podporované vstupné formáty zvuku Systém podporuje nasledujúce formáty zvuku. Formát LPCM 2ch : Podporovaný formát. –: Nepodporovaný formát. Funkcia „TV“ (DIGITAL IN) LPCM 5.1ch – LPCM 7.1ch – Dolby Digital Dolby TrueHD, Dolby Digital Plus – DSD – Ďalšie informácie 57 SK