Views
4 months ago

Sony HT-XT2 - HT-XT2 Consignes d’utilisation Slovaque

Sony HT-XT2 - HT-XT2 Consignes d’utilisation Slovaque

Dodané príslušenstvo

Dodané príslušenstvo • Návod na použitie (1) • Aktívny reproduktor (1) • Diaľkový ovládač (1) • Batérie R03 (veľkosti AAA) (2) • Optický digitálny kábel (1) • Príručka pri spustení (1) 6 SK

Sprievodca časťami a ovládacími prvkami Na obrázkoch nie sú uvedené detaily. Jednotka Predná strana Tlačidlo (napájanie)* Slúži na zapnutie systému alebo jeho nastavenie do pohotovostného režimu. Tlačidlo INPUT* (str. 11, 17) Tlačidlo PAIRING* (str. 23) Tlačidlá VOL +/–* Značka N (str. 24) Pri používaní funkcie NFC sa zariadením kompatibilným s funkciou NFC dotknite tejto značky. Snímač diaľkového ovládača Displej predného panela Indikátor BLUETOOTH (modrý) – Intenzívne bliká na modro: počas stavu pohotovostného režimu párovania – Bliká na modro: prebieha pokus o pripojenie BLUETOOTH – Svieti na modro: pripojenie BLUETOOTH sa vytvorilo Port (USB) * Umiestňovanie predmetov na toto tlačidlo môže spôsobiť poruchu jeho funkčnosti. 7 SK