Views
3 months ago

Sony HT-XT2 - HT-XT2 Consignes d’utilisation Slovaque

Sony HT-XT2 - HT-XT2 Consignes d’utilisation Slovaque

Zadná strana Port

Zadná strana Port LAN(100) Konektor HDMI OUT (TV (ARC)) Konektor TV IN (OPTICAL) 8 SK

Diaľkový ovládač Tlačidlá INPUT +/– (str. 11, 17) Tlačidlo (napájanie) Slúži na zapnutie systému alebo jeho nastavenie do pohotovostného režimu. Tlačidlo DISPLAY Slúži na zobrazenie informácií o prehrávaní na televíznej obrazovke. Tlačidlo CLEAR AUDIO+ (str. 19) Tlačidlo SOUND FIELD (str. 19) Tlačidlo VOICE (str. 20) Tlačidlo NIGHT (str. 20) Tlačidlo DIMMER (str. 34) Farebné tlačidlá Tlačidlové skratky na výber položiek v niektorých ponukách. Tlačidlo MIRRORING (str. 32) Tlačidlo PAIRING (str. 23) Tlačidlo OPTIONS (str. 21, 46) Tlačidlo BACK (str. 11) Tlačidlá /// (str. 11) Tlačidlo (potvrdiť) (str. 11) Tlačidlo HOME (str. 11) Tlačidlo (stlmenie zvuku) Slúži na dočasné vypnutie zvuku. Tlačidlá (hlasitosť) +/– Slúžia na nastavenie hlasitosti. Tlačidlá SW (hlasitosť hlbokotónového reproduktora) +/– Slúžia na nastavenie hlasitosti hlbokotónového reproduktora. 9 SK