Views
6 months ago

Sony HT-XT2 - HT-XT2 Consignes d’utilisation Estonien

Sony HT-XT2 - HT-XT2 Consignes d’utilisation Estonien

Taasesitusnupud /

Taasesitusnupud / (tagasi-/edasikerimine) Otsib eelmist või järgmist. / (eelmine/järgmine) Valib eelmise/järgmise peatüki, loo või faili. (esitus) Käivitab taasesituse või alustab seda uuesti (esituse jätkamine). (peatamine) Peatab taasesituse või alustab seda uuesti. (seiskamine) Peatab taasesituse. RX/TX (vastuvõtja/saatja) (lk 27) AUDIO (lk 33) 10 EE

Teave avamenüü kohta Saate kuvada avamenüü teleriekraanil, ühendades süsteemi ja teleri HDMI-kaabliga (pole kaasas). Avamenüüst saate määrata mitmesuguseid sätteid, valides [Setup] või valides sisendite loendist sisendi või teenuse, mida soovite vaadata. [Setup] Sisendite loend Avamenüü kasutamine ///, (sisestus) HOME BACK 1 Vajutage nuppu HOME. Teleriekraanil kuvatakse avamenüü. 2 Vajutage nuppu ///, et valida [Setup] või sisendloendi üksus, seejärel vajutage nuppu . Teleriekraanil kuvatakse valitud sisend või seadistusekraan. Eelmisele kuvale naasmiseks vajutage nuppu BACK. 11 EE