Views
7 months ago

Sony HT-XT2 - HT-XT2 Consignes d’utilisation Estonien

Sony HT-XT2 - HT-XT2 Consignes d’utilisation Estonien

Sisendite loend Sisendi

Sisendite loend Sisendi nimi Selgitus [TV] Väljastab teleri heli. (lk 17) [Bluetooth Audio] Väljastab BLUETOOTH-funktsiooniga ühendatud seadme heli. (lk 23) [USB] Väljastab ühendatud USB-seadmesse salvestatud muusikat või taasesitab sinna salvestatud fotofaile. (lk 17) [Screen mirroring] Kuvab teleriekraanil mobiilsideseadme ekraani. (lk 32) [Home Network] Väljastab ühendatud võrgu kaudu ühendatud seadmesse salvestatud muusikat või taasesitab sinna salvestatud fotofaile. (lk 28) [Music Services] Kasutab Interneti muusikateenuseid. (lk 29) [Setup] Vt jaotist „Seadistusekraani kasutamine“ (lk 39). Nõuanne Saate valida sisendit ka nupu INPUT +/– korduva vajutamisega. Teave etappide kirjelduse kohta Selles kasutusjuhendis kirjeldatakse toiminguid etappidena, mida kasutatakse kaugjuhtimise puldi abil teleriekraanil kuvatavas avamenüüs, samas kui süsteem ja teler on ühendatud HDMI-kaabliga (pole kaasas). Tööetapid, mis valivad teleriekraanilt üksusi nuppudega /// ja , on lihtsustatud järgmiselt. Näide. Valige avamenüüst [Setup]. Toimingut, mis valib üksuse, vajutades nuppe /// ja , nimetatakse valimiseks. Näide. Valige avamenüüst [Network Settings] – [Internet Settings] – [Wired Setup]. Kui korrata toimingut, mis valib üksuse, vajutades nuppe /// ja , pannakse valitud üksuste vahele märk „–“. Nõuanded • Võite kasutada seadme nuppe, kui neil on kaugjuhtimise puldil olevate nuppudega samad või sarnased nimed. • Klambrites [ ] olevad märgid kuvatakse teleriekraanil. Jutumärkides („“) märgid kuvatakse esipaneeli ekraanil. 12 EE

Ühenduse loomine ja ettevalmistamine Teleri ühendamine Kui teleri pesa HDMI IN on tähistatud lühendiga ARC Ühendage seadme pesa HDMI OUT ja teleri ARC-ga ühilduv pesa HDMI IN HDMI-kaabliga (pole komplektis). Kui teleri pesa HDMI IN pole tähistatud lühendiga ARC Kui teie teleri pesa HDMI IN ei ühildu ARC-ga, ei väljastata süsteemist teleri heli. Sellisel juhul ühendage teleri optiline väljundpesa optilise digitaalkaabli abil (komplektis) seadme pesaga TV IN (OPTICAL). Ühenduse loomine ja ettevalmistamine HDMIkaabel (pole komplektis) Optiline digitaalkaabel (komplektis) HDMI-kaabel (pole komplektis) Teler Teler 13 EE