Views
6 months ago

Sony HT-XT2 - HT-XT2 Consignes d’utilisation Estonien

Sony HT-XT2 - HT-XT2 Consignes d’utilisation Estonien

Ühendamine, valides

Ühendamine, valides võrgu nime (SSID) Kui teie traadita kohtvõrgu (LAN) ruuter (pääsupunkt) ei ühildu Wi-Fi kaitstud seadistusega (WPS), kontrollige enne järgmisi andmeid. – Võrgu nimi (SSID)* _____________________________________ – Turbevõti (parool)** _____________________________________ * SSID (Service Set Identifier; võrguidentifikaator) on nimi, mis tähistab kindlat pääsupunkti. ** See teave peaks olema saadaval traadita kohtvõrgu (LAN) ruuteri/pääsupunkti sildilt, kasutusjuhendist, traadita võrgu häälestajalt või Interneti-teenuse pakkujalt. 1 Vajutage nuppu HOME. Teleriekraanil kuvatakse avamenüü. 2 Valige avamenüüst [Setup]. Teleriekraanil kuvatakse seadistusekraan. 3 Valige [Network Settings] – [Internet Settings] – [Wireless Setup]. Teleriekraanil kuvatakse võrgu nimede loend. 4 Valige soovitud võrgu nimi (SSID). 5 Sisestage turbevõti (või parool), kasutades tarkvaraklaviatuuri, ja valige siis [Enter]. Süsteem alustab võrguga ühenduse loomist. Ühendamine, kasutades fikseeritud IP-aadressi Valige [New connection registration] – [Manual registration] peatüki „Ühendamine, valides võrgu nime (SSID)“ 4. toimingus ja järgige ekraanil kuvatavaid juhiseid. Ühenduse loomine PIN-koodi abil Valige [New connection registration] peatüki „Ühendamine, valides võrgu nime (SSID)“ 4. toimingus ja valige [(WPS) PIN Method]. Ühendamine rakendusega SongPal Rakendus SongPal saab ühendada süsteemi mobiilsideseadme traadita võrguga. Üksikasjad leiate rakenduse juhendist või järgmiselt URL-ilt. http://info.songpal.sony.net/help/ 16 EE

Heli kuulamine Teleri kuulamine 1 Vajutage nuppu HOME. Teleriekraanil kuvatakse avamenüü. 2 Valige avamenüüst [TV]. 3 Valige saade, kasutades teleri kaugjuhtimise pulti. Valitud telesaade kuvatakse teleriekraanil ja süsteemist väljastatakse teleri heli. 4 Reguleerige helitugevust. • Reguleerige helitugevust, vajutades kaugjuhtimise puldil nuppu +/–. • Reguleerige basskõmistaja helitugevust, vajutades kaugjuhtimise puldil nuppu SW +/– (lk 21). Nõuanne Saate valida [TV], vajutades kaugjuhtimise puldil nuppu INPUT +/–. Muusika kuulamine USB-seadmelt Saate ühendatud USB-seadmest sellesse salvestatud muusika-/fotofaile esitada. Esitatavate failitüüpide kohta leiate teavet jaotisest „Esitatavad failitüübid“ (lk 55). 1 Ühendage USB-seade (USB)-porti. 2 Vajutage nuppu HOME. Teleriekraanil kuvatakse avamenüü. 3 Valige avamenüüst üksus [USB (Connected)]. 4 Valige [Music] – kaust, millesse laulud on salvestatud – laul. Esitatakse valitud laulu ja süsteemist väljastatakse heli. 5 Reguleerige helitugevust. • Reguleerige helitugevust, vajutades kaugjuhtimise puldil nuppu +/–. • Reguleerige basskõmistaja helitugevust, vajutades kaugjuhtimise puldil nuppu SW +/– (lk 21). Heli kuulamine 17 EE