Views
4 months ago

Sony HT-XT2 - HT-XT2 Consignes d’utilisation Estonien

Sony HT-XT2 - HT-XT2 Consignes d’utilisation Estonien

Märkus Ärge eemaldage

Märkus Ärge eemaldage USB-seadet toimingu ajal. Andmete rikkumise või USB-seadme kahjustamise vältimiseks lülitage süsteem enne USB-seadme ühendamist või eemaldamist välja. Nõuanne Valikumenüüs (lk 46) saate teha mitmesuguseid toiminguid. Fotode vaatamine USB-seadmelt Saate ühendatud USB-seadmesse salvestatud fotofaile esitada. Esitatavate failitüüpide kohta leiate teavet jaotisest „Esitatavad failitüübid“ (lk 55). Valige [Photo] – kaust, millesse fotod on salvestatud – foto sammus 4. Teleriekraanil kuvatakse valitud foto. Nõuanne Valikumenüüs (lk 46) saate teha mitmesuguseid toiminguid. 18 EE

Heliefekti valimine Heliallika järgi kohandatud heliefekti seadistamine (SOUND FIELD) Saate hõlpsasti nautida eelprogrammeeritud heliefekte, mis on mõeldud erinevate heliallikate jaoks. SOUND FIELD CLEAR AUDIO+ Heliväli [Sports] [Game Studio] [Standard] Selgitus Kommentaarid on selged, hõiskamine kostab ruumilise helina ja heli on tõepärane. Heliefektid on optimeeritud mängude mängimiseks. Heliefektid on optimeeritud individuaalse allika jaoks. Nõuanded • Saate valida [ClearAudio+], vajutades kaugjuhtimise puldil nuppu CLEAR AUDIO+. • Saate valida helivälja valikumenüüst (lk 46). Heliefekti valimine 1 Vajutage nuppu SOUND FIELD. Teleriekraanil kuvatakse helivälja menüü. 2 Soovitud helivälja valimiseks vajutage nuppu mitu korda. Heliväli [ClearAudio+] [Movie] [Music] Selgitus Heliallikale valitakse automaatselt sobiv heliseadistus. Heliefektid on optimeeritud filmide kuulamiseks. See režiim annab edasi heli tihedust ja rikkalikku avarust. Heliefektid on optimeeritud muusika kuulamiseks. 19 EE