Views
6 months ago

Sony HT-XT2 - HT-XT2 Consignes d’utilisation Estonien

Sony HT-XT2 - HT-XT2 Consignes d’utilisation Estonien

Teise seadme vaatamisel

Teise seadme vaatamisel 1 Vajutage nuppu OPTIONS. Teleriekraanil kuvatakse valikumenüü. 2 Valige [A/V SYNC]. 3 Reguleerige viivitust nuppudega / ja vajutage seejärel nuppu . Saate reguleerida 25 ms sammudega vahemikus 0–300 ms. 22 EE

Muusika/heli kuulamine BLUETOOTH-funktsiooniga Muusika kuulamine, kasutades sidumist mobiilsideseadmega Muusika kuulamine mobiilsideseadmelt Saate kuulata mobiilsideseadmesse (nt nutitelefoni või tahvelarvutisse) salvestatud muusikat traadita ühenduse kaudu, ühendades süsteemi ja mobiilsideseadme BLUETOOTHfunktsiooniga. Mobiilsideseadme ühendamisel BLUETOOTH-funktsiooniga võite kasutada kaasasolevat kaugjuhtimise pulti, ilma telerit sisse lülitamata. INPUT +/– PAIRING SW +/– HOME +/– Taasesitusnupud RX/TX 1 Vajutage nuppu PAIRING. Süsteem läheb sidumisrežiimi, esipaneeli ekraanil kuvatakse „BT“ ja BLUETOOTH-i näidik vilgub kiiresti. 2 Lülitage BLUETOOTH-i funktsioon sisse ja valige siis „HT-XT2“ pärast selle otsimist mobiilsideseadmel. Kui küsitakse parooli, sisestage 0000. 3 Veenduge, et BLUETOOTH-i näidik seadmel süttiks siniselt. Ühendus süsteemi ja mobiilsideseadme vahel on loodud. 4 Alustage ühendatud mobiilsideseadmel muusikarakenduse abil heli taasesitust. Seadmest väljastatakse heli. 5 Reguleerige helitugevust. • Reguleerige helitugevust, vajutades kaugjuhtimise puldil nuppu +/–. • Reguleerige basskõmistaja helitugevust, vajutades kaugjuhtimise puldil nuppu SW +/– (lk 21). • Saate sisu esitada või peatada, kasutades kaugjuhtimise puldil olevaid taasesituse nuppe. Muusika/heli kuulamine BLUETOOTH-funktsiooniga 23 EE