Views
7 months ago

Sony HT-XT2 - HT-XT2 Consignes d’utilisation Estonien

Sony HT-XT2 - HT-XT2 Consignes d’utilisation Estonien

Nautimine

Nautimine võrgufunktsiooniga Muusika kuulamine arvutist koduvõrgu kaudu Saate esitada koduvõrgus arvutisse talletatud muusikafaile. Muusikafailide esitamist saab juhtida süsteemi ekraanikuva (OSD) abil või spetsiaalsest rakendusest SongPal mobiilsideseadmel (nt nutitelefonil või tahvelarvutil). Home Network-i ettevalmistamine 1 Ühendage süsteem võrku. Vt jaotisi „Juhtmega võrguga ühenduse loomine“ (lk 14) ja „Traadita võrguga ühenduse loomine“ (lk 15). 2 Ühendage arvuti võrku. Üksikasju vt arvuti kasutusjuhendist. 3 Seadistage arvuti. Arvuti kasutamiseks koduvõrgus tuleb seadistada arvuti serveriks. Üksikasju vt arvuti kasutusjuhendist. Nõuanne Vt võrguühenduse kontrollimisel jaotist [Setup] – [Network Settings] – [Network Connection Status]. Muusika kuulamine arvutist Arvuti Traadita kohtvõrgu (LAN) ruuter 1 Vajutage nuppu HOME. Teleriekraanil kuvatakse avamenüü. 2 Valige avamenüüst üksus [Home Network]. Teie koduvõrgu seadme nimi kuvatakse teleriekraanil. 3 Valige soovitud seade [Music] – kaust, millesse laulud on salvestatud – laul. Esitatakse valitud laulu ja süsteemist väljastatakse heli. 4 Reguleerige helitugevust. • Reguleerige helitugevust, vajutades kaugjuhtimise puldil nuppu +/–. • Reguleerige basskõmistaja helitugevust, vajutades kaugjuhtimise puldil nuppu SW +/– (lk 21). Nõuanded • Saate vaadata arvutisse salvestatud fotosid, tehes 3. toimingus valiku [Photo]. • Valikumenüüs (lk 46) saate teha mitmesuguseid toiminguid. 28 EE

Muusika kuulamine arvutist rakendusega SongPal Arvuti Traadita kohtvõrgu (LAN) ruuter Nutitelefon või tahvelarvuti Saate esitada arvutisse salvestatud muusikafaile, kasutades spetsiaalset rakendust SongPal, mis on laaditud alla mobiilsideseadmesse (nt nutitelefoni või tahvelarvutisse). Rakenduse SongPal üksikasjad leiate peatükist „Mida saab SongPaliga teha?“ (lk 30) või järgmiselt veebisaidilt. http://info.songpal.sony.net/help/ Muusika kuulamine teenuses Music Services Selle süsteemiga saate kuulata Internetis pakutavaid muusikateenuseid. Selle funktsiooni kasutamiseks peab süsteem olema Internetiga ühendatud. 1 Vajutage nuppu HOME. Teleriekraanil kuvatakse avamenüü. 2 Valige avamenüüst üksus [Music Services]. Teleriekraanil kuvatakse muusikateenuste loend. 3 Valige soovitud muusikateenus. Muusikateenuse nautimise juhend kuvatakse teleriekraanil. Järgige juhiseid muusikateenuste kasutamiseks. Nõuanne Teenusepakkujate loendit saab värskendada, vajutades 2. toimingus nuppu OPTIONS ja valides [Update Services]. Nautimine võrgufunktsiooniga 29 EE