Views
6 months ago

Sony HT-XT2 - HT-XT2 Consignes d’utilisation Estonien

Sony HT-XT2 - HT-XT2 Consignes d’utilisation Estonien

Mobiilsideseadme ekraani

Mobiilsideseadme ekraani kuvamine teleris (MIRRORING) [Screen mirroring] on funktsioon mobiilsideseadme ekraani kuvamiseks teleris, kasutades Miracasti tehnoloogiat. Süsteemi saab ühendada otse Screen mirroring-iga ühilduva seadmega (nt nutitelefon, tahvelarvuti). Saate seadme ekraanil kuvatavat suurel teleriekraanil vaadata. Selle funktsiooni kasutamiseks pole vaja raadiovõrgu ruuterit (või pääsupunkti). Märkused • Funktsiooni Screen mirroring kasutamisel võib pildi- ja helikvaliteet vahel halveneda teiste võrkude häirete tõttu. • Kasutuskeskkonnast olenevalt võib pildija helikvaliteet halveneda. • Funktsiooni Screen mirroring kasutamise ajal ei pruugi mõned võrgufunktsioonid saadaval olla. • Veenduge, et seade ühilduks Miracastiga. Ühenduvus kõikide Miracastiga ühilduvate seadmetega pole tagatud. Ekraani peegelduse tühistamine Vajutage nuppu HOME või BACK. MIRRORING HOME BACK 1 Vajutage nuppu MIRRORING. 2 Järgige teleriekraanil kuvatavaid juhiseid. Aktiveerige mobiilsideseadmest funktsioon Screen mirroring. Mobiilsideseadme ekraan kuvatakse teleriekraanil. Nõuanded • Saate teha avamenüü 1. toimingus valiku [Screen mirroring]. • Saate parandada taasesituse stabiilsust, seadistades valiku [Screen mirroring RF Setting] (lk 44). 32 EE

Mitmesuguste funktsioonide/ sätete kasutamine Tihendatud helifailide esitamine loomuliku helikvaliteediga Mitmekesise ringhäälinguheli nautimine (AUDIO) Kui süsteem võtab vastu Dolby Digitali ringhäälingu liitsignaali, saate nautida kobarheli. See funktsioon parandab pakitud helifailide helikvaliteeti, taastades suure vahemikuga heli, mis pakkimisprotsessi käigus eemaldati. Saate nautida kuulamist originaalilähedase, loomuliku ja ruumilise heliga. See funktsioon on saadaval ainult juhul, kui heliväljaks on valitud [Music] (lk 19). 1 Vajutage nuppu HOME. Teleriekraanil kuvatakse avamenüü. 2 Valige avamenüüst [Setup]. Teleriekraanil kuvatakse seadistusekraan. 3 Valige [Audio Settings] – [DSEE]. 4 Valige [On]. Märkused • See funktsioon ühildub 2-kanaliliste digitaalsete sisendsignaalidega (diskreetimissagedus 44,1 kHz või 48 kHz). • Diskreetimissagedus/bitisügavus pärast teisendamist on kuni 96 kHz 24 biti kohta • See funktsioon ei ühildu DSD-signaalidega. 1 Vajutage nuppu AUDIO. Helisignaal kuvatakse esipaneeli ekraanil. 2 Soovitud helisignaali valimiseks vajutage nuppu mitu korda. Helisignaal „MAIN“ „SUB“ „MN/SB“ AUDIO Selgitus Esitatakse põhikeele heli. Esitatakse teise keele heli. Esitatakse nii põhi- kui ka teise keele heli. Märkused • Dolby Digitali signaali vastuvõtmiseks tuleb teler või muud seadmed optilise digitaalkaabli abil (komplektis) ühendada pesaga TV IN (OPTICAL). • Kui teie teleri pesa HDMI IN ühildub funktsiooniga Audio Return Channel (lk 36), saate Dolby Digitali signaali HDMIkaabliga vastu võtta. Mitmesuguste funktsioonide/sätete kasutamine 33 EE