Views
8 months ago

Sony HT-XT2 - HT-XT2 Consignes d’utilisation Estonien

Sony HT-XT2 - HT-XT2 Consignes d’utilisation Estonien

Seadme nuppude

Seadme nuppude inaktiveerimine Saate inaktiveerida seadme nupud, et takistada (näiteks lapsel) seadme kasutamist (lapseluku funktsioon). Esipaneeli ekraani ja BLUETOOTH-i näidiku (DIMMER) heleduse muutmine Saate muuta esipaneeli ekraani ja sinise BLUETOOTH-i näidiku heledust. DIMMER Vajutage järjest nuppe VOL –, VOL + ja VOL –, hoides samal ajal all seadme nuppu INPUT. Esipaneeli ekraanil kuvatakse „LOCK“ ja seadme nupud ei toimi. Saate seadet kasutada vaid kaugjuhtimise puldiga. Lapseluku funktsiooni tühistamine Vajutage järjest nuppe VOL –, VOL + ja VOL –, hoides samal ajal all seadme nuppu INPUT. Esipaneeli ekraanil kuvatakse „UNLCK“ ja lapseluku funktsioon tühistatakse. Märkus (toide) pole lapseluku funktsiooniga lukustatud. 1 Vajutage nuppu DIMMER. Esipaneeli ekraanil kuvatakse kuvarežiim. 2 Soovitud kuvarežiimi valimiseks vajutage nuppu mitu korda. Režiim „BRIGHT“ „DARK“ „OFF“ Selgitus Esipaneeli ekraan ja BLUETOOTH-i näidik süttivad heledalt. Esipaneeli ekraan ja BLUETOOTH-i näidik süttivad hämaralt. Esipaneeli kuva on välja lülitatud. 34 EE

Märkus Esipaneeli ekraan lülitub valiku „OFF“ korral välja. See lülitub automaatselt sisse, kui vajutate mis tahes nuppu, ja uuesti välja, kui te ei kasuta süsteemi ligikaudu 10 sekundit. Mõnel juhul ei pruugi esipaneeli ekraan aga välja lülituda. Sellisel juhul on esipaneeli kuva heledus sama, mis valiku „DARK“ korral. Toite säästmine ooterežiimis Veenduge, et olete teinud järgmised seadistused. – Funktsiooni [Bluetooth Standby] väärtuseks on määratud [Off] (lk 42). – Funktsiooni [Quick Start/Network Standby] väärtuseks on määratud [Off] (lk 43). – Funktsiooni [Remote Start] väärtuseks on määratud [Off] (lk 44). Mitmesuguste funktsioonide/sätete kasutamine 35 EE