Views
8 months ago

Sony HT-XT2 - HT-XT2 Consignes d’utilisation Estonien

Sony HT-XT2 - HT-XT2 Consignes d’utilisation Estonien

Funktsioon Echo

Funktsioon Echo Canceling Kaja väheneb, kui kasutate funktsiooni Social Viewing (nt Skype) telesaadete vaatamise ajal. Seda funktsiooni saab kasutada, kui teler toetab funktsiooni Social Viewing. Üksikasju vaadake teleri kasutusjuhendist. Märkused • Heli väljastatakse teleri kõlarist ainult juhul, kui süsteemi sisend on funktsiooni Social Viewing kasutamise ajal muu kui [TV]. • Seda funktsiooni ei saa kasutada, kui heli väljastatakse telerist. Language Follow Kui muudate TV ekraani keelt, muudetakse ka süsteemi ekraani keelt. Märkused HDMI-ühenduste kohta • Kasutage HDMI-kaablit (Ethernetiga High Speed HDMI-kaablit või Ethernetiga Premium High Speed HDMI-kaablit). Kui kasutate standardset HDMI-kaablit, ei pruugita 1080p- ja 4K-sisu õigesti kuvada. • Kasutage HDMI-volitusega kaablit. Kasutage HDMI-kaablit (Ethernetiga High Speed HDMI-kaablit), mille on valmistanud Sony ja millel on kaabli tüübile viitav logo. • Me ei soovita kasutada HDMI-DVIkonversioonkaablit. • Ühendatud seade võib summutada HDMI-pistikust edastatavad helisignaalid (diskreetimissagedus, bitipikkus jne). • See süsteem toetab „TRILUMINOS“ ja 4K-edastust. 38 EE

Seadistusekraani kasutamine Saate pilti ja heli mitmel moel kohandada. Vaikeseadistus on alla joonitud. 1 Vajutage nuppu HOME. Teleriekraanil kuvatakse avamenüü. 2 Valige avamenüüst [Setup]. Teleriekraanil kuvatakse seadistusekraan. 3 Valige seadistatav üksus. Seadistatav üksus Selgitus [Software Update] Värskendab süsteemi tarkvara. (lk 40) [Screen Settings] Seadistab teleri tüübi põhjal ekraani. (lk 40) [Audio Settings] Seadistab ühenduspistikute tüübi põhjal heli. (lk 41) [Bluetooth Settings] Seadistab üksikasjalikult BLUETOOTH-i funktsiooni. (lk 41) [System Settings] Reguleerib süsteemiga seotud seadistusi. (lk 42) [Network Settings] Seadistab üksikasjalikult Internetti ja koduvõrku. (lk 43) [Input Skip Setting] Määrab iga sisendi jaoks sisendi vahelejätmise seadistuse. (lk 44) [Easy Setup] Käivitab uuesti lihtsa seadistuse funktsiooni, et põhiseadistada. (lk 44) [Resetting] Lähtestab süsteemi tehase vaikeseadistustele. (lk 44) Mitmesuguste funktsioonide/sätete kasutamine 39 EE