Views
7 months ago

Sony HT-XT2 - HT-XT2 Consignes d’utilisation Estonien

Sony HT-XT2 - HT-XT2 Consignes d’utilisation Estonien

[Network Connection

[Network Connection Status] Kuvab praegust võrguühenduse olekut. [Network Connection Diagnostics] Saate teha võrgudiagnostikat, et kontrollida, kas võrguühendus on õigesti loodud. [Screen mirroring RF Setting] Kui kasutate mitut juhtmeta süsteemi, nagu traadita kohtvõrk (LAN), võivad juhtmeta süsteemide signaalid ebastabiilsed olla. Sel juhul saab taasesituse stabiilsust parandada, seadistades funktsiooni Screen mirroring jaoks eelistatava raadiosageduskanali. [Auto]: tavaliselt võite valida selle seadistuse. Süsteem valib automaatselt funktsiooni Screen mirroring jaoks parima kanali. [CH 1]/[CH 6]/[CH 11]: funktsiooniga Screen mirroring loodud ühenduse jaoks eelistatakse valitud kanalit. [Connection Server Settings] Määrab, kas kuvada ühendatud koduvõrgu serverit või mitte. [Auto Home Network Access Permission] [On]: lubab automaatset juurdepääsu uuelt tuvastatud koduvõrgu kaugjuhtimise puldilt. [Off]: Off [Home Network Access Control] Kuvab koduvõrgu kaugjuhtimise puldiga ühilduvate toodete loendi ja määrab, kas loendis kuvatud kaugjuhtimise pultide käske võetakse vastu või mitte. [External Control] [On]: lubab koduautomaatika kaugjuhtimispuldil süsteemi juhtida. [Off]: Off [Remote Start] [On]: lubab süsteemi sisse lülitada võrgu kaudu seotud seadmega, kui süsteem on ooterežiimil. [Off]: süsteemi ei saa võrgu kaudu seotud seadmega sisse lülitada. [Input Skip Setting] Vahelejätmise seadistus on mugav funktsioon, mis võimaldab funktsiooni valimisel kasutamata sisendeid vahele jätta, vajutades nuppe INPUT +/–. [Do not skip]: süsteem ei jäta valitud sisendit vahele. [Skip]: süsteem jätab valitud sisendi vahele. Märkus Kui vajutate avaekraani kuvamise ajal nuppe INPUT +/–, on sisendi ikoon tuhm, kui selle jaoks on valitud väärtus [Skip]. Nõuanne Saate kasutada funktsiooni [Input Skip Setting] valikumenüüst (lk 46). [Easy Setup] Käivitab süsteemis põhiliste esialgsete seadistuste ja võrguseadistuste tegemiseks lihtsa seadistuse [Easy Setup]. Järgige ekraanil kuvatavaid juhiseid. [Resetting] [Reset to Factory Default Settings] Saate süsteemi seadistused tehase vaikeseadistustele lähtestada, valides seadistuste rühma. Kõik rühma seadistused lähtestatakse. [Initialize Personal Information] Saate kustutada süsteemi salvestatud isikliku teabe. 44 EE

Märkus Süsteemi kõrvaldamisel, edasiandmisel või -müümisel kustutage turvalisuse huvides kogu isiklik teave. Kasutage sobivaid ettevaatusabinõusid, nt logige pärast võrguteenuse kasutamist välja. Mitmesuguste funktsioonide/sätete kasutamine 45 EE