Views
8 months ago

Sony HT-XT2 - HT-XT2 Consignes d’utilisation Estonien

Sony HT-XT2 - HT-XT2 Consignes d’utilisation Estonien

Märkused • Mõnda

Märkused • Mõnda faili ei pruugita esitada olenevalt failivormingust, faili kodeeringust, salvestamistingimusest või koduvõrgu serveri tingimusest. • Mõnda arvutis redigeeritud faili ei pruugita esitada. • Mõne faili puhul ei pruugi edasi- või tagasikerimise funktsioon saadaval olla. • Süsteem ei esita kodeeritud faile, nagu DRM-failid. • Süsteem suudab USB-seadmel tuvastada järgmised failid või kaustad: – kaustad kuni 9. kihini (sh juurkaust) – kuni 500 faili/kausta ühes kihis • Süsteem suudab tuvastada järgmised koduvõrgu serverisse salvestatud failid või kaustad: – kuni 19. kihi kaustadeni – kuni 999 faili/kausta ühes kihis • Kõik USB-seadmed ei pruugi selle süsteemiga töötada. • Süsteem tuvastab massmälu klassi (MSC) seadmed (nt välkmälu või kõvakettaajam), pildi jäädvustamisseadmed (SICD) ja 101 asetusega klaviatuuri. 56 EE

Toetatud sisendi helivormingud Süsteem toetab järgmisi helivorminguid. Vorming LPCM 2ch : Toetatud vorming. –: Mittetoetatud vorming. Funktsioon „TV“ (DIGITAL IN) LPCM 5.1ch – LPCM 7.1ch – Dolby Digital Dolby TrueHD, Dolby Digital Plus – DSD – Lisateave 57 EE