Views
3 months ago

Sony HT-XT2 - HT-XT2 Consignes d’utilisation Estonien

Sony HT-XT2 - HT-XT2 Consignes d’utilisation Estonien

Kaasasolevad tarvikud

Kaasasolevad tarvikud • Kasutusjuhend (1) • Aktiivkõlar (1) • Kaugjuhtimise pult (1) • Patareid R03 (suurus AAA) (2) • Optiline digitaalkaabel (1) • Alustusjuhend (1) 6 EE

Detailide ja juhtimisseadmete juhend Joonistelt on üksikasjad välja jäetud. Seade Esikülg Nupp (toide)* Lülitab süsteemi sisse või seab selle ooterežiimile. Nupp INPUT* (lk 11, 17) Nupp PAIRING* (lk 23) Nupud VOL +/–* N-Mark (lk 24) Kui kasutate NFC-funktsiooni, puudutage märgist NFC-ga ühilduva seadmega. Kaugjuhtimise puldi andur Esipaneeli ekraan BLUETOOTH-i näidik (sinine) – Vilgub kiiresti siniselt: sidumise ooteloleku ajal – Vilgub siniselt: üritatakse luua BLUETOOTH-ühendust – Süttib siniselt: BLUETOOTHühendus on loodud (USB) port * Nupule esemete asetamine võib põhjustada nupu talitlushäire. 7 EE