Views
4 months ago

Sony HT-XT2 - HT-XT2 Consignes d’utilisation Estonien

Sony HT-XT2 - HT-XT2 Consignes d’utilisation Estonien

Tagakülg LAN(100)-port

Tagakülg LAN(100)-port Pesa HDMI OUT (TV (ARC)) Pesa TV IN (OPTICAL) 8 EE

Kaugjuhtimise pult INPUT +/– (lk 11, 17) (toide) Lülitab süsteemi sisse või seab selle ooterežiimile. DISPLAY Kuvab teleriekraanil taasesituse teabe. CLEAR AUDIO+ (lk 19) SOUND FIELD (lk 19) VOICE (lk 20) NIGHT (lk 20) DIMMER (lk 34) Värvilised nupud Otseteeklahvid mõnes menüüs üksuste valimiseks. MIRRORING (lk 32) PAIRING (lk 23) OPTIONS (lk 21, 46) BACK (lk 11) /// (lk 11) (sisestus) (lk 11) HOME (lk 11) (vaigistus) Lülitab heli ajutiselt välja. (helitugevus) +/– Reguleerib helitugevust. SW (basskõmistaja helitugevus) +/– Reguleerib basskõmistaja helitugevust. 9 EE