Views
6 months ago

Sony HT-XT2 - HT-XT2 Consignes d’utilisation Letton

Sony HT-XT2 - HT-XT2 Consignes d’utilisation Letton

Skaidras skaņas

Skaidras skaņas baudīšana ar zemu skaņas līmeni nakts laikā (NIGHT) Skaņa tiek izvadīta klusi, panākot minimālu reālisma un dialogu tīrības zudumu. Dialogu skaidrības uzlabošana (VOICE) VOICE NIGHT 1 Nospiediet NIGHT. TV ekrānā tiek atvērts nakts režīma rādījums. 2 Vairākkārt spiediet pogu, lai izvēlētos nakts režīmu. Režīms [On] [Off] Skaidrojums Aktivizē nakts režīma funkciju. Deaktivizē nakts režīma funkciju. Padoms Varat opciju izvēlnē norādīt [Night] (46. lpp.). 1 Nospiediet VOICE. TV ekrānā tiek atvērts balss režīma rādījums. 2 Vairākkārt spiediet pogu, lai izvēlētos balss režīmu. Režīms [Up Off] [Up 1] [Up 2] Skaidrojums Standarta iestatījums Dialogi ir skaidri sadzirdami, pateicoties paplašinātajam dialogu režīmam. Tiek uzlabots dialogu diapazons, un dialogu skaņu var viegli sadzirdēt gados veci cilvēki. Padoms Varat opciju izvēlnē norādīt [Voice] (46. lpp.). 20 LV

Zemfrekvenču skaļruņa skaļuma regulēšana Attēla un skaņas nobīdes regulēšana Zemfrekvenču skaļrunis ir paredzēts basu jeb zemfrekvenču skaņas atskaņošanai. SW +/– Ja skaņa neatbilst attēliem TV ekrānā, varat regulēt attēla un skaņas nobīdi. Iestatīšanas paņēmiens atšķiras atkarībā no ieejas. ///, OPTIONS Skaņas efekta izvēlēšanās Spiediet SW (zemfrekvenču skaļruņa skaļums) +/– , lai regulētu zemfrekvenču skaļruņa skaļumu. Piezīme Ja ieejas avotā, piemēram, TV programmās, nav pietiekamas basu skaņas, basu skaņa no zemfrekvenču skaļruņa var būt grūti saklausāma. TV skatīšanās laikā 1 Nospiediet OPTIONS. Priekšējā paneļa displejā tiek parādīts uzraksts SYNC. 2 Spiediet vai . Regulēšanas laiks tiek rādīts priekšējā paneļa displejā. 3 Regulējiet nobīdi, izmantojot /, pēc tam nospiediet . Aizkavi varat regulēt diapazonā no 0 ms līdz 300 ms ar 25 ms soli. 4 Nospiediet OPTIONS. Opciju izvēlne priekšējā paneļa displejā tiek izslēgta. 21 LV