Views
8 months ago

Sony HT-XT2 - HT-XT2 Consignes d’utilisation Slovénien

Sony HT-XT2 - HT-XT2 Consignes d’utilisation Slovénien

Med gledanjem druge

Med gledanjem druge naprave 1 Pritisnite gumb OPTIONS. Na TV-zaslonu se prikaže meni zmožnostmi. 2 Izberite [A/V SYNC]. 3 Prilagodite zamik z gumboma / in nato pritisnite . Zamik lahko prilagajate od 0 do 300 msek v korakih po 25 msek. 22 SL

Poslušanje glasbe/zvoka prek funkcije BLUETOOTH Poslušanje glasbe prek seznanjanja z mobilno napravo Poslušanje glasbe iz mobilne naprave Glasbo, shranjeno v mobilni napravi, kot je pametni telefon ali tablični računalnik, lahko poslušate prek brezžične povezave, in sicer tako, da sistem in mobilno napravo povežete prek funkcije BLUETOOTH. Med povezovanjem z mobilno napravo prek funkcije BLUETOOTH lahko sistem upravljate preprosto s priloženim daljinskim upravljalnikom, ne da bi morali vklopiti televizor. INPUT +/– PAIRING SW +/– HOME +/– Gumbi za upravljanje predvajanja RX/TX 1 Pritisnite gumb PAIRING. Sistem preklopi v način seznanjanja, na zaslonu sprednje plošče se prikaže »BT« in indikator BLUETOOTH hitro utripa. 2 Vključite funkcijo BLUETOOTH in nato izberite »HT-XT2«, ko ste ta model našli prek mobilne naprave. Če morate vnesti geslo, vnesite »0000«. 3 Indikator BLUETOOTH na enoti mora zasvetiti modro. Povezava med sistemom in mobilno napravo je vzpostavljena. 4 Začnite predvajati zvok prek aplikacije za glasbo v priključeni mobilni napravi. Zvok se oddaja iz enote. 5 Prilagodite glasnost. • Glasnost prilagodite z gumboma +/– na daljinskem upravljalniku. • Glasnost globokotonca prilagodite z gumboma SW +/– na daljinskem upravljalniku (stran 21). • Vsebino lahko predvajate ali začasno zaustavite z gumbi za upravljanje predvajanja na daljinskem upravljalniku. Poslušanje glasbe/zvoka prek funkcije BLUETOOTH 23 SL