Views
8 months ago

Sony HT-XT2 - HT-XT2 Consignes d’utilisation Tchèque

Sony HT-XT2 - HT-XT2 Consignes d’utilisation Tchèque

Tlačítka pro

Tlačítka pro ovládání přehrávání / (vzad / rychlý posun vpřed) Slouží k vyhledávání směrem vzad nebo vpřed. / (předchozí/další) Zvolí předchozí/další kapitolu, stopu nebo soubor. (přehrát) Spustí přehrávání nebo na něj naváže (obnovení přehrávání). (pozastavit) Pozastaví nebo znovu spustí přehrávání. (zastavit) Zastaví přehrávání. RX/TX (přijímač/vysílač) (strana 27) AUDIO (strana 34) 10 CZ

Domovská nabídka Domovskou nabídku můžete zobrazit na obrazovce televizoru, pokud systém propojíte s televizí pomocí kabelu HDMI (není součástí dodávky). V domovské nabídce můžete měnit různá nastavení volbou možnosti [Setup] nebo můžete v seznamu vstupů zvolit vstup nebo službu, kterou chcete přehrávat. [Setup] Seznam vstupů Použití domovské nabídky ///, (potvrdit) HOME BACK 1 Stiskněte tlačítko HOME. Na obrazovce televizoru se zobrazí domovská nabídka. 2 Pomocí tlačítek /// vyberte položku [Setup] nebo požadovaný vstup a stiskněte tlačítko . Na TV obrazovce se zobrazí zvolený vstup nebo nastavení. Pro návrat na předchozí obrazovku stiskněte tlačítko BACK. 11 CZ