Views
6 months ago

Sony HT-XT2 - HT-XT2 Consignes d’utilisation Tchèque

Sony HT-XT2 - HT-XT2 Consignes d’utilisation Tchèque

Přehrávání zvuku z

Přehrávání zvuku z nižší hlasitostí o půlnoci (NIGHT) Zlepšení srozumitelnosti dialogů (VOICE) Zvuk vychází s nižší úrovní hlasitosti, s minimální ztrátou kvality a zřetelným dialogem. VOICE NIGHT 1 Stiskněte tlačítko NIGHT. Na obrazovce televizoru se zobrazí režim Noc. 2 Mačkáním tlačítka vyberte režim noci. Režim [On] [Off] Vysvětlení Aktivuje funkci režimu Noc. Deaktivuje funkci režimu Noc. Tip Položku [Night] můžete vybrat z nabídky možností (strana 47). 1 Stiskněte tlačítko VOICE. Na obrazovce televizoru se zobrazí režim Hlas. 2 Mačkáním tlačítka vyberte režim hlasu. Režim [Up Off] [Up 1] [Up 2] Vysvětlení Standardní Je zvýšen rozsah dialogů, což zlepší jejich srozumitelnost. Je zvýšen rozsah dialogů a části rozsahu, kterým mají starší lidé problém porozumět, jsou zesíleny. Tip Položku [Voice] můžete vybrat z nabídky možností (strana 47). 20 CZ

Nastavení hlasitosti subwooferu Úprava zpoždění mezi obrazem a zvukem Subwoofer je určen k přehrávání zvuku basů a zvuků s nízkou frekvencí. SW +/– Pokud zvuk neodpovídá obrazu na obrazovce televizoru, můžete změnit prodlevu mezi obrazem a zvukem. Metoda nastavení závisí na vstupu. ///, OPTIONS Výběr zvukových efektů Stisknutím tlačítka SW (hlasitost subwooferu) +/− změníte hlasitost subwooferu. Poznámka Pokud vstupní zdroj neobsahuje příliš basových zvuků, například při přehrávání televizních programů, zvuk basů ze subwooferu může být těžko slyšitelný. Při sledování televize 1 Stiskněte tlačítko OPTIONS. Na displeji na předním panelu se zobrazí „SYNC“. 2 Stiskněte tlačítko nebo Na displeji na předním panelu se zobrazí časová prodleva. 3 Nastavte prodlevu tlačítky / a poté stiskněte tlačítko . Prodlevu můžete měnit v rozsahu 0ms až 300ms vintervalech po 25 ms. 4 Stiskněte tlačítko OPTIONS. Nabídka možností na displeji na předním panelu se vypne. 21 CZ