Views
7 months ago

Sony HT-XT2 - HT-XT2 Consignes d’utilisation Tchèque

Sony HT-XT2 - HT-XT2 Consignes d’utilisation Tchèque

Wi-Fi®, Wi-Fi Protected

Wi-Fi®, Wi-Fi Protected Access®, Wi-Fi Alliance® a Wi-Fi CERTIFIED Miracast® jsou registrované ochranné známky společnosti Wi-Fi Alliance. Wi-Fi CERTIFIED, WPA, WPA2, Wi-Fi Protected Setup a Miracast jsou ochranné známky společnosti Wi-Fi Alliance. LDAC a logo LDAC jsou registrovanými ochrannými známkami společnosti Sony Corporation. LDAC je technologie kódování zvuku vyvinutá společností Sony, která umožňuje přenos audio obsahu ve vysokém rozlišení (Hi-Res), a to i prostřednictvím připojení BLUETOOTH. Na rozdíl od jiných technologií kódování kompatibilních s rozhraním BLUETOOTH, jako např. SBC, pracuje bez snižování kvality audio obsahu v rozlišení Hi-Res*. Díky efektivnímu kódování a optimalizované tvorbě paketů umožňuje přes bezdrátovou síť BLUETOOTH přenášet zhruba třikrát větší objem dat** než ostatní technologie, navíc s bezkonkurenční kvalitou zvuku. * kromě obsahu ve formátu DSD ** v porovnání se SBC (kodek Subband), pokud je zvolena přenosová rychlost 990 kbps (96/48 kHz) nebo 909 kbps (88,2 / 44,1 kHz) Tento produkt obsahuje software, který podléhá obecné veřejné licenci GNU („GPL“) nebo menší obecné veřejné licenci GNU („LGPL“). Tyto licence stanovují, že zákazníci mají právo získávat, upravovat a dále distribuovat zdrojový kód příslušného softwaru v souladu s podmínkami licence GPL nebo LGPL. Zdrojový kód softwaru použitého v tomto produktu podléhá licencím GPL a LGPL a je dostupný na Internetu. Můžete si jej stáhnout na následující adrese: Adresa URL: http://oss.sony.net/Products/Linux Upozorňujeme, že společnost Sony nebude reagovat na žádné dotazy týkající se obsahu tohoto zdrojového kódu. Logo „DSEE“ je ochranná známka společnosti Sony Corporation. DLNA, logo DLNA a DLNA CERTIFIED jsou ochrannými známkami, servisními značkami nebo certifikačními značkami organizace Digital Living Network Alliance. „TRILUMINOS“ a logo „TRILUMINOS“ jsou registrované ochranné známky společnosti Sony Corporation. Součástí tohoto produktu je software Spotify, který podléhá licencím třetích stran uvedeným zde*: https://developer.spotify.com/esdkthird-party-licenses/ Označení Spotify a loga Spotify jsou ochrannými známkami společnosti Spotify Group.* * V závislosti na zemi nebo regionu nemusí být tato funkce k dispozici. Všechny ostatní ochranné známky jsou majetkem příslušných vlastníků. Podrobnosti o licencích GPL, LGPL a dalších licencích na software naleznete pod položkou [Software License Information] v [System Settings] v nabídce [Setup] produktu. 68 CZ

Rejstřík Čísla 24p Output 41 4K Output 41 A Aktualizace 41 Audio DRC 42 Audio Output 42 Audio Return Channel 44 Audio Settings 42 Auto Display 44 Auto Home Network Access Permission 45 Auto Standby 44 Auto Update 44 Auto Update Settings 44 B Bluetooth Codec – AAC 43 Bluetooth Codec – LDAC 43 Bluetooth Mode 42 Bluetooth Settings 42 Bluetooth Standby 43 C Connection Server Settings 45 Control for HDMI 44 D Dálkový ovladač 9 Device List 43 Device Name 44 DSEE 42 E Easy Setup 46 External Control 45 G Google Cast 32 H HDMI YCbCr/RGB (HDMI) 42 HDMI Settings 44 Home Network Access Control 45 I Informace o licenci na software 45 Initialize Personal Information 46 Input Skip Setting 46 Internet Settings 45 M Multiplexní signál zvuku 34 N Nastavení systému 44 Network Connection Diagnostics 45 Network Connection Status 45 Network content 24p Output 41 Network Settings 45 NFC 25 O OSD Language 44 Output Video Resolution 41 P PRTCT 53 Q Quick Start/Network Standby 44 R Remote Start 45 Reset to Factory Default Settings 46 Resetting 46 69 CZ