Views
9 months ago

Sony HT-XT2 - HT-XT2 Consignes d’utilisation Suédois

Sony HT-XT2 - HT-XT2 Consignes d’utilisation Suédois

Använda

Använda nätverksfunktionen Lyssna på musik på datorn via ett hemnätverk Du kan spela upp musikfiler som är lagrade på datorn via hemnätverket. Du kan spela upp musikfiler via teckenfönstret på anläggningen eller appen SongPal på en mobil enhet, som en smarttelefon eller surfplatta. Förbereda Home Network 1 Anslut anläggningen till ett nätverk. Se ”Ansluta till ett trådanslutet nätverk” (sidan 14) och ”Ansluta till ett trådlöst nätverk” (sidan 15). 2 Anslut datorn till ett nätverk. Mer information finns i bruksanvisningen till datorn. 3 Konfigurera datorn. För att kunna använda datorn i hemnätverket måste du konfigurera den som en server. Mer information finns i bruksanvisningen till datorn. Tips! Läs [Setup] - [Network Settings] - [Network Connection Status] när du kontrollerar nätverksanslutningens tillstånd. Lyssna på musik på en dator Dator Trådlös nätverksrouter 1 Tryck på HOME. Startmenyn visas på tv-skärmen. 2 Välj [Home Network] på startmenyn. Enhetens namn i hemnätverket visas på tv-skärmen. 3 Välj önskad enhet - [Music] - mappen där låtarna är lagrade - önskad låt. Den valda låten spelas upp och ljudet matas ut från anläggningen. 4 Ställ in volymen. • Justera volymen genom att trycka på +/– på fjärrkontrollen. • Justera subwoofervolymen genom att trycka på SW +/– på fjärrkontrollen (sidan 21). Tips! •Du kan visa foton som är lagrade på datorn genom att trycka på [Photo] isteg3. •Du kan utföra olika åtgärder via alternativmenyn (sidan 46). 28 SV

Lyssna på musik på en dator via SongPal Dator Trådlös nätverksrouter Smarttelefon eller surfplatta Du kan spela upp musikfiler som är lagrade på datorn via appen SongPal som du hämtar till en en mobil enhet, som en smarttelefon eller surfplatta. Mer information om SongPal finns i ”Detta kan du göra med SongPal” (sidan 30) och på följande webbadress: http://info.songpal.sony.net/help/ Lyssna på musik med Music Services Du kan lyssna på musiktjänster på Internet med anläggningen. Om du vill använda den här funktionen måste anläggningen vara ansluten till Internet. 1 Tryck på HOME. Startmenyn visas på tv-skärmen. 2 Välj [Music Services] på startmenyn. Listan med musiktjänster visas på tv-skärmen. 3 Välj önskad musiktjänst. Guiden för musiktjänsten visas på tv-skärmen. Följ guiden när du vill använda musiktjänsterna. Tips! Du kan uppdatera listan med tjänsteleverantörer genom att trycka på OPTIONS och välja [Update Services] isteg2. Använda nätverksfunktionen 29 SV