Views
6 months ago

Sony DSC-W330 - DSC-W330 Mode d'emploi Croate

Sony DSC-W330 - DSC-W330 Mode d'emploi Croate

Spajanje fotoaparata na

Spajanje fotoaparata na računalo 1 U fotoaparat stavite dovoljno napunjenu bateriju. 2 Uključite računalo i pritisnite gumb (Reprodukcija). 3 Spojite fotoaparat na računalo. • Kada se USB veza uspostavi prvi put, vaše računalo automatski pokreće program za prepoznavanje fotoaparata. Pričekajte trenutak. 1 Na USB priključak računala Sadržaj Pretraživanje operacija 2 Na (USB) priključak Namjenski USB kabel MENU/Pretraživanje postavki Uvoz slika na računalo (Windows) »PMB« omogućuje vam da lako uvezete slike. Za detalje o funkcijama »PMB« pogledajte »PMB Help«. Uvoz slika na računalo bez korištenja »PMB« Kad se pojavi čarobnjak za automatsko izvođenje nakon uspostave USB veze između kamere i računala, pritisnite [Open folder to view files] t [OK] t [DCIM] t i kopirajte željene slike na računalo. Kazalo Uvoz slika na računalo (Macintosh) 1 Prvo spojite fotoaparat na Macintosh računalo. Dvaput pritisnite novoprepoznatu ikonu na radnoj površini t [DCIM] t mapa gdje se pohranjuju slike koje želite uvesti. 2 Povucite i pustite slikovne datoteke na ikonu čvrstog diska. Slikovne datoteke kopiraju se na čvrsti disk. 3 Dvaput pritisnite ikonu čvrstog diska t željena slikovna datoteka u mapi koja sadrži kopirane datoteke. Prikazuje se slika. 82 HR

Brisanje USB veze Izvršite postupke od koraka 1 do 3 prije: • Odspajanja namjenskog USB kabela. • Uklanjanja memorijske kartice. • Stavljanja memorijske kartice u fotoaparat nakon kopiranja slika iz interne memorije. • Isključivanja fotoaparata. 1 Dvaput pritisnite ikonu za prekid veze na traci sa zadacima. 2 Pritisnite (USB Mass Storage Device) t [Stop]. 3 Potvrdite uređaj u prozoru za potvrdu i pritisnite [OK]. Ikona za prekid veze Windows Vista Windows XP Napomena • Povucite i pustite ikonu memorijske kartice ili ikonu diska u ikonu »Trash« unaprijed kada koristite računalo Macintosh, i fotoaparat nije spojen na računalo. Sadržaj Pretraživanje operacija MENU/Pretraživanje postavki Kazalo 83 HR