Views
2 weeks ago

Sony DSC-W330 - DSC-W330 Consignes d’utilisation Italien

Sony DSC-W330 - DSC-W330 Consignes d’utilisation Italien

Antal stillbilleder og

Antal stillbilleder og optagetid for film Det antal stillbilleder, der kan gemmes og optagetid for film afhænger af optageforholdene og hukommelseskortet. x Stillbilleder Kapacitet Intern hukommelse (Enheder: billeder) Hukommelseskort formateret med dette kamera Ca. Format 28 MB 2 GB 4 GB 8 GB 16 GB 32 GB 14M 5 343 690 1390 2822 5568 10M 7 479 963 1939 3937 7769 5M 14 928 1866 3757 7628 15050 VGA 153 9901 19910 40080 81370 160560 16:9(11M) 7 453 912 1835 3726 7353 16:9(2M) 33 2121 4267 8589 17430 34400 Bemærk • Når antallet af resterende billeder, der kan optages, er større end 99.999, vises indikatoren ">99999". • Hvis et billede, der er optaget med et andet kamera, afspilles på dette kamera, vises det muligvis ikke i det faktiske billedformat. DK 22

x Film Skemaet nedenfor viser de anslåede maksimale optagetider. Tiderne er samlede tider for alle filmfiler. (Enheder: time: minutter: sekund) Kapacitet Intern hukommelse Hukommelseskort formateret med dette kamera Ca. Format 28 MB 2 GB 4 GB 8 GB 16 GB 32 GB VGA 00:00:20 00:28:00 00:56:20 01:53:40 03:50:50 07:35:30 QVGA 00:01:30 01:42:30 03:26:20 06:55:20 14:03:30 27:44:40 Bemærk • Filmstørrelsen er begrænset til ca. 2GB. Når der optages, standser filmoptagelsen automatisk, når filmens filstørrelse er på ca. 2GB. • Filmene er ikke HD (High Definition)-kompatible. DK Forsigtig Brug/opbevar ikke kameraet på følgende steder • På steder, hvor kameraet udsættes for høje temperaturer eller kulde eller fugt F.eks. i en bil parkeret i solen kan kamerahuset slå sig, hvilket kan medføre fejl. • På steder, hvor kameraet udsættes direkte sollys eller i nærheden af et varmeapperat Kamerahuset kan blive misfarvet eller slå sig, hvilket kan medføre fejl. • På steder, hvor der kan opstå rystende vibrationer • Tæt på stærke magnetiske kilder • På steder, hvor der er sand eller støv Pas på, at der ikke kommer sand eller støv ind i kameraet. Det kan medføre funktionsfejl i kameraet, og i nogle tilfælde kan denne funktionsfejl ikke udbedres. Om transport Du må ikke sætte dig ned med kameraet i baglommen på dine bukser eller din nederdel, da dette kan medføre fejl eller ødelægge kameraet. Om rengøring Rengøring af LCD-skærmen Tør skærmens overflade af med et LCD-rengøringssæt (sælges separat) for at fjerne fingeraftryk, støv osv. Rengøring af objektivet Tør objektivet af med en blød klud for at fjerne fingeraftryk, støv osv. DK 23

  • Page 1 and 2:

    4-166-054-52(1) DSC-W320/W330 GB Di

  • Page 3 and 4:

    • Be sure to charge the battery p

  • Page 5 and 6:

    [ Note: This equipment has been tes

  • Page 7 and 8:

    Table of contents Getting started R

  • Page 9 and 10:

    Notes on recording/playback • Whe

  • Page 11 and 12:

    Identifying parts DSC-W320 DSC-W330

  • Page 13 and 14:

    Notes • The table above shows the

  • Page 15 and 16:

    x Memory cards that you can use The

  • Page 17 and 18:

    Setting the clock 1 Press the ON/OF

  • Page 19 and 20:

    Shooting movies 1 Set the mode swit

  • Page 21 and 22:

    Learning more about the camera (“

  • Page 23 and 24:

    C Display Indication Recording fold

  • Page 25 and 26:

    x Movies The table below shows the

  • Page 27 and 28:

    Specifications Camera [System] Imag

  • Page 29 and 30:

    Additional information on this prod

  • Page 31 and 32:

    • Veillez à recharger la batteri

  • Page 33 and 34:

    [ Note L’appareil a été testé

  • Page 35 and 36:

    Pour les utilisateurs au Royaume-Un

  • Page 37 and 38:

    Reportez-vous au « Guide pratique

  • Page 39 and 40:

    A propos de la température de l’

  • Page 41 and 42:

    Chargement de la batterie 1 Insére

  • Page 43 and 44:

    z Utilisation de l’appareil photo

  • Page 45 and 46:

    x Cartes mémoire que vous pouvez u

  • Page 47 and 48:

    Réglage de l’horloge 1 2 3 4 App

  • Page 49 and 50:

    Enregistrement de films 1 Réglez l

  • Page 51 and 52:

    En savoir plus à propos de l’app

  • Page 53 and 54:

    C Affichage Indication Dossier d’

  • Page 55 and 56:

    x Films Le tableau suivant indique

  • Page 57 and 58:

    Spécifications Appareil photo [Sys

  • Page 59 and 60:

    • Adobe et Reader sont des marque

  • Page 61 and 62:

    [ Caricabatterie Anche se la spia C

  • Page 63 and 64:

    Indice Operazioni preliminari Consu

  • Page 65 and 66:

    Note sulla registrazione/riproduzio

  • Page 67 and 68:

    Identificazione delle parti H Per l

  • Page 69 and 70:

    Note • Nella tabella è indicato

  • Page 71 and 72:

    x Schede di memoria utilizzabili Le

  • Page 73 and 74:

    Impostazione dell’orologio 1 Prem

  • Page 75 and 76:

    Ripresa di filmati 1 Impostare il s

  • Page 77 and 78:

    Ulteriori informazioni sulla fotoca

  • Page 79 and 80:

    Display Indicazione 0:12 Tempo di r

  • Page 81 and 82:

    x Filmati La seguente tabella indic

  • Page 83 and 84:

    Caratteristiche tecniche Fotocamera

  • Page 85 and 86:

    Ulteriori informazioni su questo pr

  • Page 87 and 88:

    • Sustitúyala únicamente por ot

  • Page 89 and 90:

    Índice de contenido Procedimientos

  • Page 91 and 92:

    Notas sobre la grabación/reproducc

  • Page 93 and 94:

    Identificación de los componentes

  • Page 95 and 96:

    x Tiempo de carga Tiempo de carga c

  • Page 97 and 98:

    Inserción de una batería/tarjeta

  • Page 99 and 100:

    x Para retirar la batería Palanca

  • Page 101 and 102:

    Toma de imágenes fijas 1 Ajuste el

  • Page 103 and 104:

    Visualización de imágenes 1 Pulse

  • Page 105 and 106:

    Lista de los iconos visualizados en

  • Page 107 and 108:

    Número de imágenes fijas y tiempo

  • Page 109 and 110:

    Acerca de la limpieza Limpieza de l

  • Page 111 and 112:

    Peso (incluida la batería NP-BN1 y

  • Page 114 and 115:

    Português AVISO Para reduzir o ris

  • Page 116 and 117:

    PT 4 [ Tratamento de pilhas no fina

  • Page 118 and 119:

    Consulte o “Manual da Cyber-shot

  • Page 120 and 121:

    Sobre a protecção contra sobreaqu

  • Page 122 and 123:

    Carregar a bateria 1 Introduza a ba

  • Page 124 and 125:

    Inserir uma bateria/um cartão de m

  • Page 126 and 127:

    x Para retirar a bateria Patilha de

  • Page 128 and 129:

    Fotografar imagens fixas 1 Defina o

  • Page 130 and 131:

    Ver as imagens 1 Carregue no botão

  • Page 132 and 133:

    Lista de ícones apresentados no ec

  • Page 134 and 135:

    Número de imagens fixas e tempo de

  • Page 136 and 137:

    Limpeza da objectiva Limpe a object

  • Page 138 and 139:

    PRINT Image Matching III: Compatív

  • Page 140 and 141:

    Deutsch WARNUNG Um Feuergefahr und

  • Page 142 and 143:

    [ Entsorgung von gebrauchten Batter

  • Page 144 and 145:

    Nachschlagen im „Cyber-shot Handb

  • Page 146 and 147:

    • Wenn der Akku schwächer wird,

  • Page 148 and 149:

    Laden des Akkus 1 Setzen Sie den Ak

  • Page 150 and 151:

    Einsetzen des Akkus/einer Speicherk

  • Page 152 and 153:

    x Herausnehmen des Akkus Auswurfheb

  • Page 154 and 155:

    Aufnahme von Standbildern 1 Stellen

  • Page 156 and 157:

    Anzeigen von Bildern 1 Drücken Sie

  • Page 158 and 159:

    Liste der auf dem Monitor angezeigt

  • Page 160 and 161:

    Anzahl an aufnehmbaren Standbildern

  • Page 162 and 163:

    Info zur Reinigung Reinigen des LCD

  • Page 164 and 165:

    PRINT Image Matching III: Kompatibe

  • Page 166 and 167:

    Nederlands WAARSCHUWING Om het geva

  • Page 168 and 169:

    NL 4 [ Verwijdering van oude batter

  • Page 170 and 171:

    Raadpleeg het "Cyber-shot-handboek"

  • Page 172 and 173:

    Beveiliging tegen oververhitting Af

  • Page 174 and 175:

    De accu opladen 1 Plaats de accu in

  • Page 176 and 177:

    De accu/geheugenkaart plaatsen (los

  • Page 178 and 179:

    x De accu verwijderen Accuontgrende

  • Page 180 and 181:

    Stilstaande beelden opnemen 1 Zet d

  • Page 182 and 183:

    Beelden weergeven 1 Druk op de (Wee

  • Page 184 and 185:

    Lijst met pictogrammen weergegeven

  • Page 186 and 187:

    Aantal stilstaande beelden en opnam

  • Page 188 and 189:

    De lens reinigen Veeg de lens schoo

  • Page 190 and 191:

    NL 26 BC-CSN/BC-CSNB-acculader Voed

  • Page 192 and 193:

    Polski Ostrzeżenie Aby zmniejszyć

  • Page 194 and 195:

    PL 4 [ Pozbywanie się zużytych ba

  • Page 196 and 197:

    Patrz „Podręcznik aparatu Cyber-

  • Page 198 and 199:

    Uwagi dotyczące ekranu LCD i obiek

  • Page 200 and 201:

    Ładowanie akumulatora 1 Włóż ak

  • Page 202 and 203:

    Wkładanie akumulatora/karty pamię

  • Page 204 and 205:

    x Aby wyjąć akumulator Dźwignia

  • Page 206 and 207:

    Fotografowanie 1 Ustaw przełączni

  • Page 208 and 209:

    Wyświetlanie zdjęć 1 Naciśnij p

  • Page 210 and 211:

    Lista ikon wyświetlanych na ekrani

  • Page 212 and 213:

    Liczba zdjęć i czas nagrywania fi

  • Page 214 and 215:

    Informacje dotyczące czyszczenia C

  • Page 216 and 217:

    PL 26 PictBridge: zgodny Ładowarka

  • Page 218 and 219:

    Česky VAROVÁNÍ Nevystavujte př

  • Page 220 and 221:

    CZ 4 [ Nakládání s nepotřebným

  • Page 222 and 223:

    Viz „Příručka k produktu Cyber

  • Page 224 and 225:

    Ochrana před přehřátím V závi

  • Page 226 and 227:

    Nabíjení modulu akumulátoru 1 Mo

  • Page 228 and 229:

    Vložení modulu akumulátoru/pamě

  • Page 230 and 231:

    x Vyjmutí modulu akumulátoru Pá

  • Page 232 and 233:

    Fotografování snímků 1 Nastavte

  • Page 234 and 235:

    Prohlížení snímků 1 Stiskněte

  • Page 236 and 237:

    Seznam ikon zobrazených na obrazov

  • Page 238 and 239:

    Počet snímků a doba nahrávání

  • Page 240 and 241:

    Čištění krytu fotoaparátu Kryt

  • Page 242 and 243:

    PRINT Image Matching III: kompatibi

  • Page 244 and 245:

    Magyar VIGYÁZAT Tűz és áramüt

  • Page 246 and 247:

    [ Feleslegessé vált elektromos é

  • Page 248 and 249:

    A mellékelt CD-ROM-on található

  • Page 250 and 251:

    Megjegyzések az LCD képernyővel

  • Page 252 and 253:

    Az akkumulátor töltése 1 Tegye b

  • Page 254 and 255:

    Az akkumulátor/memóriakártya (k

  • Page 256 and 257:

    x Az akkumulátor eltávolítása A

  • Page 258 and 259:

    Állókép felvétele 1 Az üzemmó

  • Page 260 and 261:

    Képek megtekintése 1 Nyomja meg a

  • Page 262 and 263:

    A képernyőn megjelenő ikonok Ál

  • Page 264 and 265:

    A rögzíthető állóképek száma

  • Page 266 and 267:

    Tisztítás Az LCD képernyő tiszt

  • Page 268 and 269:

    Tömeg (NP-BN1 típusú akkumuláto

  • Page 270 and 271:

    Slovensky VÝSTRAHA Aby ste zníži

  • Page 272 and 273:

    [ Zneškodňovanie použitých bat

  • Page 274 and 275:

    Prečítajte si príručku „Prír

  • Page 276 and 277:

    Informácie o ochrane pred prehriat

  • Page 278 and 279:

    Nabíjanie batérie 1 Vložte baté

  • Page 280 and 281:

    Vloženie batérie/pamäťovej kart

  • Page 282 and 283:

    x Vybratie batérie Páčka na vysu

  • Page 284 and 285:

    Snímanie statických snímok 1 Nas

  • Page 286 and 287:

    Zobrazenie záberov 1 Stlačte tla

  • Page 288 and 289:

    Zoznam ikon zobrazených na obrazov

  • Page 290 and 291:

    Počet statických snímok a doba v

  • Page 292 and 293:

    Čistenie objektívu Ak sú na obje

  • Page 294 and 295:

    Reproduktor: Monofónny Exif Print:

  • Page 296 and 297:

    Svenska VARNING Utsätt inte kamera

  • Page 298 and 299:

    SE 4 [ Avfallsinstruktion rörande

  • Page 300 and 301:

    Se ”Bruksanvisning till Cyber-sho

  • Page 302 and 303:

    Om överhettningsskyddet Beroende p

  • Page 304 and 305:

    Ladda batteriet 1 Sätt batteriet i

  • Page 306 and 307:

    Sätt in batteriet/minneskortet (s

  • Page 308 and 309:

    x Så här tar du ut batteriet Batt

  • Page 310 and 311:

    Ta stillbilder 1 Ställ in lägesom

  • Page 312 and 313:

    Visning av bilder 1 Tryck på knapp

  • Page 314 and 315:

    Lista över ikoner som visas på sk

  • Page 316 and 317:

    Antal stillbilder och inspelningsti

  • Page 318 and 319:

    Rengöring av kamerahuset Rengör k

  • Page 320 and 321:

    SE 26 PictBridge: Kompatibel Batter

  • Page 322 and 323:

    Suomi VAROITUS Suojaa laite sateelt

  • Page 324 and 325:

    FI 4 [ Käytöstä poistettujen par

  • Page 326 and 327:

    Katso vakiovarusteena olevan CD-ROM

  • Page 328 and 329:

    Tietoja ylikuumenemissuojasta Kamer

  • Page 330 and 331:

    Akun lataaminen 1 Aseta akku akkula

  • Page 332 and 333:

    Akun/muistikortin (myydään erikse

  • Page 334 and 335:

    x Akun irrottaminen Akun poistovipu

  • Page 336 and 337:

    Valokuvien kuvaaminen 1 Aseta tilan

  • Page 338 and 339:

    Kuvien katseleminen 1 Paina (toisto

  • Page 340 and 341:

    Luettelo näytön kuvakkeista Kuvat

  • Page 342 and 343:

    Tallennettavissa olevien valokuvien

  • Page 344 and 345: Linssin puhdistaminen Pyyhi linssi
  • Page 346 and 347: BC-CSN/BC-CSNB-akkulaturi Käyttöj
  • Page 348 and 349: Norsk ADVARSEL! For å redusere bra
  • Page 350 and 351: NO 4 [ Avfallsinstruksjon vedrøren
  • Page 352 and 353: Se "Brukerhåndbok for Cyber-shot"
  • Page 354 and 355: Om beskyttelse mot overoppheting Av
  • Page 356 and 357: Om lading av batteripakken 1 Sett i
  • Page 358 and 359: Sette i batteripakken/et minnekort
  • Page 360 and 361: x Slik tar du ut batteripakken Batt
  • Page 362 and 363: Fotografere stillbilder 1 Still inn
  • Page 364 and 365: Vise bilder 1 Trykk (avspilling)- k
  • Page 366 and 367: Liste over ikoner som vises på skj
  • Page 368 and 369: Antall stillbilder og innspillbar t
  • Page 370 and 371: Rengjøre overflaten av kameraet Re
  • Page 372 and 373: BC-CSN/BC-CSNB-batterilader Strømk
  • Page 374 and 375: Dansk ADVARSEL Apparatet må ikke u
  • Page 376 and 377: DK 4 [ Fjernelse af udtjente batter
  • Page 378 and 379: Der henvises til "Cyber-shot Håndb
  • Page 380 and 381: Om beskyttelse mod overophedning Du
  • Page 382 and 383: Opladning af batteriet 1 Sæt batte
  • Page 384 and 385: Isættelse af batteriet/hukommelses
  • Page 386 and 387: x Sådan tages batteriet ud Udløse
  • Page 388 and 389: Optagelse af stillbilleder 1 Indsti
  • Page 390 and 391: Visning af billeder 1 Tryk på knap
  • Page 392 and 393: Liste over ikoner på skærmen Når
  • Page 396 and 397: Rengøring af kameraets overflade R
  • Page 398 and 399: DK 26 BC-CSN/BC-CSNB batterioplader
  • Page 400 and 401: Hrvatski UPOZORENJE Za smanjenje op
  • Page 402 and 403: HR 4 [ Zbrinjavanje starih baterija
  • Page 404 and 405: Pogledajte »Priručnik za fotoapar
  • Page 406 and 407: O zaštiti od pregrijavanja Ovisno
  • Page 408 and 409: Punjenje baterije 1 Umetnite bateri
  • Page 410 and 411: Umetanje baterije/memorijske kartic
  • Page 412 and 413: x Za uklanjanje baterije Poluga za
  • Page 414 and 415: Snimanje fotografija 1 Postavite pr
  • Page 416 and 417: Prikaz slika 1 Pritisnite gumb (rep
  • Page 418 and 419: Popis ikona koje se prikazuju na za
  • Page 420 and 421: Broj fotografija i raspoloživo vri
  • Page 422 and 423: Čišćenje površine fotoaparata P
  • Page 424 and 425: HR 26 Zvučnik: monofoni Exif Print
  • Page 426 and 427: Românã AVERTIZARE În vederea red
  • Page 428 and 429: RO 4 [ Dezafectarea bateriilor uzat
  • Page 430 and 431: RO 6 Consultaţi „Manual de utili
  • Page 432 and 433: Despre temperatura aparatului foto
  • Page 434 and 435: Încărcarea acumulatorului 1 Intro
  • Page 436 and 437: Introducerea acumulatorului/unui ca
  • Page 438 and 439: x Pentru a scoate acumulatorul Pâr
  • Page 440 and 441: Realizarea fotografiilor 1 Setaţi
  • Page 442 and 443: Vizualizarea imaginilor 1 Apăsaţi
  • Page 444 and 445:

    Lista pictogramelor afișate pe ecr

  • Page 446 and 447:

    Numărul de imagini statice și dur

  • Page 448 and 449:

    Despre curăţare Curăţarea ecran

  • Page 450 and 451:

    RO 26 Greutate (incluzând acumulat

  • Page 452 and 453:

    Türkçe UYARI Yangın veya elektri

  • Page 454 and 455:

    TR 4 [ Atık pillerin bertaraf edil

  • Page 456 and 457:

    TR 6 Ürünle verilen CD-ROM’daki

  • Page 458 and 459:

    Aşırı ısınmadan koruma hakkın

  • Page 460 and 461:

    Pili şarj etme 1 Pili pil şarj ci

  • Page 462 and 463:

    Pili/bir bellek kartını takma (ay

  • Page 464 and 465:

    x Pili çıkarmak için Pil çıkar

  • Page 466 and 467:

    Fotoğraf çekme 1 Mod düğmesini

  • Page 468 and 469:

    Görüntüleri izleme 1 (Kayıttan

  • Page 470 and 471:

    Ekranda görüntülenen simgelerin

  • Page 472 and 473:

    Fotoğraf sayısı ve kaydedilebile

  • Page 474 and 475:

    Objektifi temizleme Objektifi yumu

  • Page 476 and 477:

    TR 26 BC-CSN/BC-CSNB pil şarj ciha

  • Page 478 and 479:

    Uygunluk beyanı, üretici fırman

  • Page 480 and 481:

    Eλληνικά ΠΡΟΕΙΔΟΠΟ

  • Page 482 and 483:

    GR 4 [ Εναλλακτική δι

  • Page 484 and 485:

    Ανατρέξτε στο "Εγχε

  • Page 486 and 487:

    Σημειώσεις σχετικά

  • Page 488 and 489:

    Αναγνώριση εξαρτημ

  • Page 490 and 491:

    x Χρόνος φόρτισης Χ

  • Page 492 and 493:

    Τοποθέτηση της μπα

  • Page 494 and 495:

    x Για να αφαιρέσετε

  • Page 496 and 497:

    Λήψη φωτογραφιών 1 2

  • Page 498 and 499:

    Προβολή εικόνων 1 Π

  • Page 500 and 501:

    Λίστα εικονιδίων π

  • Page 502 and 503:

    Αριθμός φωτογραφιώ

  • Page 504 and 505:

    GR 26 Σχετικά με τον κ

  • Page 506 and 507:

    Βάρος (συμπεριλαμβ

  • Page 508 and 509:

    Με την παρούσα, η Sony

  • Page 510 and 511:

    s Ατυχήματα, πυρκαγ

  • Page 516:

    Printed in China