Views
6 months ago

Sony HDR-PJ230E - HDR-PJ230E Consignes d’utilisation Tchèque

Sony HDR-PJ230E - HDR-PJ230E Consignes d’utilisation Tchèque

18 CZ podporuje

18 CZ podporuje souborový systém exFAT. Připojíte-li zařízení nepodporující souborový systém exFAT a zobrazí se obrazovka formátování, neprovádějte formátování. V opačném případě dojde ke ztrátě všech zaznamenaných dat. * exFAT je souborový systém, který se používá pro paměťové karty „Memory Stick XC-HG Duo“ a SDXC.

Nahrávání/přehrávání Nahrávání Informace o vašem modelu videokamery viz následující stránka: Funkce a zařízení s. 7 Dodané součásti s. 8 1 Otevřete krytku objektivu. 2 Otevřete obrazovku LCD a vyberte [MODE] požadovaný režim snímání. Videoklip: Fotografie: 3 Videoklip: Stiskněte START/STOP. Stiskem tlačítka PHOTO lze během nahrávání videoklipu pořizovat fotografie (Duální snímání). Fotografie: Stiskněte PHOTO. Zobrazení položek na obrazovka LCD Položky na obrazovce LCD zmizí, pokud videokameru po zapnutí nebo po přepnutí do režimu nahrávání videoklipů nebo fotografování ponecháte několik sekund v klidu. Stisknutím multifunkčního voliče lze zobrazit ikony a indikátory v případě, že nejsou zobrazeny. 19 CZNahrávání/přehrávání