Views
7 months ago

Sony HDR-PJ230E - HDR-PJ230E Consignes d’utilisation Tchèque

Sony HDR-PJ230E - HDR-PJ230E Consignes d’utilisation Tchèque

Odtwarzanie obrazów na

Odtwarzanie obrazów na ekranie odbiornika TV Informacje na temat modelu kamery można znaleźć na poniższej stronie: Funkcje i sprzęt str. 8 Dostarczone akcesoria str. 9 Wysoka Standardowa rozdzielczość rozdzielczość Żółty Biały Czerwony Przewód AV Przewód (oddzielnie HDMI (w w sprzedaży) zestawie) Kierunek przepływu sygnału 1 24 PL Konfiguracje połączeń i jakość obrazu wyświetlanego na ekranie telewizora zależą od typu podłączonego telewizora oraz używanych gniazd. Zmienić ustawienia sygnału wejściowego telewizora, tak aby odbierał sygnał z gniazda, do którego jest podłączona kamera. 2 Podłączyć kamerę do telewizora. 3 Odtworzyć film lub wyświetlić zdjęcie z poziomu kamery (str. 22). Uwagi Informacje na ten temat można również znaleźć w instrukcji obsługi telewizora. Jako źródła zasilania należy użyć zasilacza sieciowego (modele z zasilaczem sieciowym) (str. 15). Jeżeli telewizor nie jest wyposażony w gniazdo wejściowe HDMI, do uzyskania połączenia należy użyć przewodu AV (oddzielnie w sprzedaży). Filmy zarejestrowane w standardowej rozdzielczości (STD) będą odtwarzane w standardowej rozdzielczości (STD) nawet na telewizorze wysokiej rozdzielczości. W przypadku filmów w standardowej rozdzielczości (STD), które będą odtwarzane na telewizorze 4:3 niezgodnym z sygnałem 16:9, opcję [ Tryb Szeroki] należy ustawić na [4:3], aby nagrywać filmy w formacie 4:3. Gdy kamera jest podłączona do odbiornika TV za pośrednictwem kilku typów przewodów połączeniowych do przesyłania obrazów, wówczas priorytet ma wyjście HDMI. Standard „Photo TV HD” Opisywana kamera jest zgodna ze standardem „Photo TV HD”. Funkcja „Photo TV HD” umożliwia wyświetlanie delikatnych tekstur i kolorów w bardzo dużej rozdzielczości i wysokiej jakości porównywalnej ze zdjęciami. Po podłączeniu urządzeń marki Sony zgodnych z systemem Photo TV HD za pośrednictwem kabla HDMI* można wejść w zupełnie nowy świat fotografii w zdumiewającej jakości HD. * W przypadku wyświetlania zdjęć telewizor automatycznie przełączy się na odpowiedni tryb.

Korzystanie z wbudowanego projektora (modele z projektorem) Informacje na temat modelu kamery można znaleźć na poniższej stronie: Funkcje i sprzęt str. 8 Dostarczone akcesoria str. 9 Zarejestrowane obrazy można wyświetlić za pomocą wbudowanego projektora na płaskiej powierzchni, na przykład na ścianie pełniącej rolę ekranu. 3 4 Dźwignią PROJECTOR FOCUS wyregulować ostrość obrazu z projektora. Przesunąć ramkę wyboru, korzystając z dźwigni regulacji zbliżenia, po czym nacisnąć przycisk PHOTO. Dźwignia regulacji zbliżenia 1 2 Skierować obiektyw projektora na jakąś powierzchnię, na przykład na ścianę, po czym nacisnąć PROJECTOR. Po wyświetleniu ekranu z instrukcją obsługi należy wybrać [Uruchom]. Ekran ten pojawia się przy pierwszym uruchomieniu wbudowanego projektora, po włączeniu kamery. Przycisk PHOTO Do wykonania opisanych powyżej operacji w trakcie wyświetlania obrazów można także użyć wybieraka wielofunkcyjnego. Aby wyłączyć projektor, wystarczy nacisnąć przycisk PROJECTOR. Uwagi W trakcie rzucania obrazów przez projektor ekran LCD wyłącza się. W trakcie korzystania z projektora należy przestrzegać poniższych zasad: Nie wolno kierować rzucanych obrazów bezpośrednio w kierunku oczu. Nie wolno dotykać obiektywu projektora. Ekran LCD i obiektyw projektora nagrzewają się podczas pracy. Używanie projektora skraca okres eksploatacji akumulatora (wskazane jest korzystanie z zasilacza sieciowego). 25 PLNagrywanie/Odtwarzanie