Views
8 months ago

Sony HDR-PJ230E - HDR-PJ230E Consignes d’utilisation Finlandais

Sony HDR-PJ230E - HDR-PJ230E Consignes d’utilisation Finlandais

Beep................................... Indstiller om videokameraets bipper eller ej under betjening. LCD Brightness .............. Justerer lysstyrken for LCD-skærmen. Language Setting.......... Indstiller visningssproget (s. 4). Battery Info...................... Viser den omtrentlige resterende batteritid. Power Save....................... Indstiller LCD-skærmen og kameraet, så det slukkes automatisk. Initialize............................. Initialiserer alle indstillinger til standardindstillinger. Demo Mode..................... Indstiller afspilningen af demonstrationsvideoen om videokameraets funktioner. Clock Settings Date & Time Setting...... Indstiller dato og klokkeslæt. Area Setting..................... Justerer tidsforskel uden at stoppe uret (s. 16). * 1 HDR-CX280/CX280E/CX290/CX290E * 2 HDR-CX230/CX230E/CX290/CX290E/PJ230/PJ230E * 3 HDR-CX220/CX230/CX280/CX290/PJ230 34 DK General Settings

Andre/Indeks Fejlfinding Du kan finde flere oplysninger om din videokameramodel på side: Funktioner og udstyr s. 7 Medfølgende tilbehør s. 8 Hvis du har problemer med videokameraet, skal du følge nedenstående trin. Kontrollér listen (s. 35 til 37), og undersøg videokameraet. Afbryd strømmen, tilslut strømmen igen efter ca. 1 minut, og tænd for videokameraet. Vælg [Setup] [ General Settings] [Initialize]. Hvis du vælger [Initialize], nulstilles alle indstillinger, herunder indstillinger for ur. Kontakt din Sony-forhandler eller dit lokale autoriserede Sonyservicecenter. Det kan være nødvendigt at initialisere eller ændre videokameraets aktuelle interne hukommelse (modeller med intern hukummelse) afhængigt af problemet. Hvis det skulle være tilfældet, slettes data, som er lagret i den indbyggede hukommelse. Sørg for at gemme dataene i den indbyggede hukommelse på et andet medie (sikkerhedskopi), før du sender videokameraet til reparation. Vi erstatter ikke tab af data i den indbyggede hukommelse. Under reparationen kontrollerer vi muligvis en lille del af de data, som er gemt i den indbyggede hukommelse, for at undersøge problemet. Din Sony-forhandler vil dog hverken kopiere eller beholde dine data. Se "Handycam"-brugervejledning (s. 5) for at få yderligere oplysninger om videokameraets symptomer og "PlayMemories Home Help Guide" (s. 28), når videokameraet tilsluttes en computer. Der er ingen strøm. Sæt et opladet batteri på videokameraet (s. 13). Vekselstrømsadapterens (modeller med en vekselstrømsadapter) stik er taget ud af stikkontakten. Sæt det i stikkontakten (s. 14). Videokameraet fungerer ikke, selvom det er tændt. Det tager nogle få sekunder for videokameraet at blive klar til at optage, efter at der er tændt for det. Dette er ikke en fejl. Tag vekselstrømsadapteren (modeller med en vekselstrømsadapter) ud af stikkontakten, eller fjern batteriet. Tilslut igen efter ca. 1 minut. Videokameraet bliver varmt. Videokameraet bliver muligvis varmt under brug. Dette er ikke en fejl. Strømmen afbrydes pludseligt. Brug vekselstrømsadapteren (modeller med en vekselstrømsadapter) (s. 14). I standardindstillingen slukker videokameraet selv, når der ikke udføres handlinger i ca. 2 minutter ([Power Save]) (s. 34), eller tænd for strømmen igen. Oplad batteriet (s. 13). Der optages ikke billeder, når der trykkes på START/STOP eller PHOTO. Afspilningsskærmen vises. Stop afspilningen, og vælg [Shooting Mode] [ Movie] eller [ Photo]. Dit videokamera gemmer det billede, som du lige har optaget på optagemediet. Du kan ikke foretage en ny optagelse i denne periode. Andre/Indeks 35 DK