Views
8 months ago

Sony HDR-PJ230E - HDR-PJ230E Consignes d’utilisation Finlandais

Sony HDR-PJ230E - HDR-PJ230E Consignes d’utilisation Finlandais

I nærheden af kraftige

I nærheden af kraftige radiobølger eller kraftig stråling. Videokameraet kan muligvis ikke optage korrekt. Tunerenheder såsom tv eller radio i nærheden. Der kan forekomme støj. På en strand eller på steder med meget støv. Der opstår muligvis fejl i videokameraet, hvis der trænger sand eller støv ind i det. En sådan fejl kan ikke altid repareres. I nærheden af vinduer eller udendørs kan LCD-skærmen eller objektivet blive udsat for direkte sollys. Dette beskadiger LCD-skærmen. Brug det tilbehør, der anbefales i betjeningsvejledningen i forbindelse med jævnstrøm og vekselstrøm. Du må ikke udsætte videokameraet for vand, f.eks. regn eller havvand. Hvis videokameraet udsættes for vand, kan det gå i stykker. En sådan fejl kan ikke altid repareres. Hvis der kommer genstande eller væske ind i kabinettet, skal du trække stikket ud af videokameraet og få det efterset hos en Sonyforhandler, før det tages i brug igen. Videokameraet må ikke udsættes for hårdhændet behandling, skilles ad, ændres, udsættes for kraftige stød eller slag, f.eks. ved at der slås på videokameraet, det tabes, eller der trædes på det. Vær særlig omhyggelig, når du håndterer objektivet. Lad LCD-skærmen være lukket, når du ikke bruger videokameraet. Betjen ikke videokameraet, når det er svøbt ind i en genstand som et håndklæde. Når du tager netledningen ud af stikkontakten, skal du trække i selve stikket og ikke i ledningen (modeller med en vekselstrømsadapter). Undlad at beskadige netledningen ved f.eks. at placere noget tungt på den (modeller med en vekselstrømsadapter). Du må ikke bruge et deformt eller beskadiget batteri. Metalstikkene skal holdes rene. Hvis batteriets elektrolytiske væske er lækket: Kontakt et lokalt, autoriseret Sony-servicecenter. 38 DK Vask huden de steder, der kan have været i kontakt med væsken. Hvis du får væske i øjet, skal det skylles med rigelige mængder vand, hvorefter du skal søge lægehjælp. Når videokameraet ikke skal bruges i længere tid Du kan holde videokameraet i god stand ved at tænde det og lade det køre ved at optage eller afspille billeder ca. én gang om måneden. Aflad batteriet helt, før det gemmes væk. Bemærkning om videokameraets/ batteriets temperatur Når temperaturen i videokameraet eller batteriet bliver meget høj eller meget lav, må du ikke bruge videokameraet til optagelse eller afspilning, da sådanne handlinger kan aktivere beskyttelsesfunktionerne i videokameraet. I dette tilfælde vises en indikator på LCD-skærmen. Bemærkning om opladning via USBkablet Man kan muligvis ikke oplade på alle computere. Hvis du kobler videokameraet til en bærbar computer, som ikke er tilsluttet en energikilde, vil batteriet i den bærbare computer blive ved med at bruge af opladningen. Lad ikke videokameraet være forbundet til en computer på denne måde. Der er ingen garanti for opladning ved hjælp af en computer, man selv har samlet, en konverteret computer eller via en USB-hub. Videokameraet fungerer muligvis ikke korrekt afhængigt af den USB-enhed, der bruges sammen med computeren.

Når videokameraet er sluttet til en computer eller tilbehør Du må ikke formatere videokameraets optagemedie ved hjælp af en computer. Hvis du gør dette, fungerer videokameraet muligvis ikke korrekt. Når du slutter videokameraet til en anden enhed med et kommunikationskabel, skal du sørge for, at stikket isættes korrekt. Hvis du tvinger stikket i, kan det ødelægges og medføre fejl på videokameraet. Når videokameraet er koblet til andre enheder ved hjælp af en USB-forbindelse, og videokameraet er tændt, skal du ikke lukke LCD-skærmen. De billeddata, som er optaget, kan gå tabt. Bemærkninger om ekstraudstyr Vi anbefaler, at du bruger originalt Sony-udstyr. Originalt Sony-tilbehør er muligvis ikke tilgængeligt i alle lande/områder. Om håndtering af LCD-skærmen Hvis du efterlader fingeraftryk, håndcreme osv. på LCD-skærmen, kommer LCD-skærmens belægning nemt af. De skal aftørres så hurtigt som muligt. Hvis du aftørrer LCD-skærmen for hårdt med en serviet osv., kan LCD-skærmens belægning blive ridset. Hvis LCD-skærmen bliver beskidt med fingeraftryk eller støv, anbefales det, at du fjerner det forsigtigt fra skærmen med en blød klud osv. LCD-skærm Du må ikke trykke for hårdt på LCD-skærmen, da det kan give uensartede farver og andre beskadigelser. Hvis du bruger videokameraet i kolde omgivelser, kan der forekomme skyggebilleder på LCD-skærmen. Dette er ikke en fejl. Bagsiden af LCD-skærmen kan blive varm, når du bruger videokameraet. Dette er ikke en fejl. Sådan renses kabinettet og projektorobjektivet (modeller med en projektor) Aftør kabinettet og objektivet forsigtigt med en blød klud som en rengøringsklud eller en klud til rengøring af brilleglas. Hvis kabinettet og objektivet er meget beskidte, rengøres videokameraets kabinet og objektiv med en blød klud, der er en smule fugtet med vand. Aftør kabinettet og objektivet med en tør klud bagefter. Undgå følgende således at kabinettet ikke deformeres, der sker skade på belægningen eller at objektivet ridses: Undgå at bruge kemikalier, f.eks. fortynder, rensebenzin, sprit, kemiske renseklude, voks, insektmidler og solreflekteringsmiddel Undgå at røre ved videokameraet med ovenfor nævnte stoffer på hænderne Undgå at lade videokameraet være i kontakt med gummi- eller vinylgenstande i længere perioder Om vedligeholdelse og opbevaring af objektivet Andre/Indeks Aftør objektivets overflade med en blød klud i følgende tilfælde: Hvis der er fingeraftryk på objektivets overflade I varme eller fugtige omgivelser Hvis objektivet er udsat for saltholdig luft som ved vandet 39 DK