Views
9 months ago

Sony HDR-PJ230E - HDR-PJ230E Consignes d’utilisation Polonais

Sony HDR-PJ230E - HDR-PJ230E Consignes d’utilisation Polonais

Upevnění řemínku

Upevnění řemínku Páčka funkce zoom (20) Tlačítko PHOTO (19) Indikátor POWER/CHG (nabíjení) (14) Modul akumulátoru (13) Tlačítko START/STOP (19) Konektor DC IN (14) Multi/Micro USB-konektor Podporuje kompatibilní zařízení Micro USB. Řemínek Vestavěný kabel USB (14) Indikátor přístupu k paměťové kartě (17) Pokud indikátor svítí nebo bliká, videokamera čte nebo zapisuje data. Závit stativu Připevněte stativ (prodává se zvlášť: délka šroubu musí být menší než 5,5 mm). V závislosti na specifikacích daného stativu se videokamera nemusí nasadit správným směrem. Slot paměťové karty (17) Uvolňovací páčka BATT (baterie) (13) 12 CZ

Začínáme Nabíjení modulu akumulátoru Informace o vašem modelu videokamery viz následující stránka: Funkce a zařízení s. 7 Dodané součásti s. 8 Vložení/vyjmutí modulu akumulátoru Zavřete obrazovku LCD a vložte modul akumulátoru. Zarovnejte výstupky modulu akumulátoru s drážkami videokamery a posuňte modul akumulátoru směrem nahoru. Chcete-li vyjmout modul akumulátoru, zavřete obrazovku LCD, posuňte uvolňovací páčku BATT (baterie) a vyjměte modul akumulátoru. Začínáme Modul akumulátoru 13 CZ