Views
8 months ago

Sony HDR-PJ230E - HDR-PJ230E Consignes d’utilisation Polonais

Sony HDR-PJ230E - HDR-PJ230E Consignes d’utilisation Polonais

Uruchamianie programu

Uruchamianie programu „PlayMemories Home” 1 2 30 PL Kliknąć dwukrotnie ikonę skrótu „PlayMemories Home” na ekranie komputera. W przypadku korzystania z systemu Windows 8 należy wybrać ikonę „PlayMemories Home” z poziomu ekranu startowego. Aby dowiedzieć się jak korzystać z programu „PlayMemories Home”, należy dwukrotnie kliknąć ikonę skrótu „Przewodnik pomocniczy PlayMemories Home” na ekranie komputera. W przypadku korzystania z systemu Windows 8 należy wybrać ikonę [Przewodnik pomocniczy PlayMemories Home] z menu pomocy programu „PlayMemories Home”. Jeżeli wspomniana ikona nie jest wyświetlana na ekranie komputera, należy kliknąć kolejno: [Start] [All Programs] [PlayMemories Home] właściwą opcję. Szczegółowe informacje na temat oprogramowania „PlayMemories Home” można uzyskać, wybierając („Przewodnik pomocniczy PlayMemories Home”) z poziomu programu lub wchodząc na stronę wsparcia programu „PlayMemories Home” (http://www.sony.co.jp/pmh-se/).

Zapisywanie obrazów na zewnętrznym urządzeniu pamięciowym Tworzenie płyty w formacie standardowej rozdzielczości (STD) za pomocą nagrywarki Informacje na temat modelu kamery można znaleźć na poniższej stronie: Funkcje i sprzęt str. 8 Dostarczone akcesoria str. 9 Podłączyć kamerę do nagrywarki płyt za pośrednictwem przewodu AV (oddzielnie w sprzedaży). Obrazy odtwarzane z poziomu kamery można skopiować na płytę lub kasetę wideo. Uwagi Podczas wykonywania tej operacji należy podłączyć kamerę do gniazda elektrycznego przy użyciu zasilacza sieciowego (modele z zasilaczem sieciowym) (str. 15 ). Informacje na ten temat można znaleźć w instrukcji obsługi dostarczonej z podłączonym urządzeniem. Obrazów nie można przesyłać do nagrywarek podłączonych za pośrednictwem przewodu HDMI. Ze względu na fakt, że kopiowanie odbywa się za pośrednictwem analogowej transmisji danych, jakość obrazu może ulec pogorszeniu. Filmy w formacie wysokiej rozdzielczości (HD) będą kopiowane w formacie standardowej rozdzielczości (STD). W przypadku podłączania urządzenia monofonicznego do wejścia wideo urządzenia należy podłączyć żółty wtyk przewodu AV (oddzielnie w sprzedaży), a do wejścia audio – wtyk biały (kanał lewy) lub czerwony (kanał prawy). 1 Włożyć nośnik zapisu do urządzenia nagrywającego (nagrywarki płyt itp.). 2 3 Jeżeli urządzenie nagrywające jest wyposażone w przełącznik wyboru sygnału wejściowego, należy ustawić go w odpowiedniej pozycji. Podłączyć kamerę do urządzenia nagrywającego za pośrednictwem przewodu AV (oddzielnie w sprzedaży). Przewód AV (oddzielnie w sprzedaży) Czerwony Biały Żółty Kierunek przepływu sygnału Podłączyć kamerę do gniazd wejściowych urządzenia nagrywającego. Uruchomić odtwarzanie z poziomu kamery i nagrywanie z poziomu urządzenia nagrywającego. 31 PL Zapisywanie obrazów na zewnętrznym urządzeniu pamięciowym