Views
7 months ago

Sony HDR-PJ230E - HDR-PJ230E Consignes d’utilisation Polonais

Sony HDR-PJ230E - HDR-PJ230E Consignes d’utilisation Polonais

E:: Wykonać czynności

E:: Wykonać czynności począwszy od punktu na stronie 38. Akumulator jest prawie zużyty. Temperatura akumulatora jest wysoka. Wymienić akumulator lub umieścić go w chłodnym miejscu. Nie włożono karty pamięci (str. 18). Migający wskaźnik sygnalizuje brak wystarczającej ilości miejsca do rejestrowania obrazów. Usunąć zbędne obrazy (str. 23) lub sformatować kartę pamięci po uprzednim zapisaniu obrazów na innych nośnikach (str. 36). Plik bazy danych obrazu może być uszkodzony. Sprawdzić plik bazy danych, wybierając kolejno: [Konfiguracja] [ Ustawienia nośnika] [Napr. danych obrazu] nośnik zapisu (modele z pamięcią wewnętrzną). Karta pamięci jest uszkodzona. Sformatować kartę pamięci z poziomu kamery (str. 36). Włożono niezgodną kartę pamięci (str. 18). Karta pamięci jest chroniona przed zapisem. Dostęp do karty pamięci został ograniczony z poziomu innego urządzenia. 40 PL Występują poruszenia obrazu spowodowane niestabilnym ustawieniem kamery. Podczas filmowania należy trzymać kamerę oburącz. Wskaźnik ostrzegawczy sygnalizujący drgania kamery mimo wszystko nie zniknie. Nośnik zapisu jest zapełniony. Nie można zapisywać zdjęć w trakcie operacji przetwarzania danych. Odczekać chwilę i ponowić nagrywanie.

Zasady obchodzenia się z kamerą Informacje na temat modelu kamery można znaleźć na poniższej stronie: Funkcje i sprzęt str. 8 Dostarczone akcesoria str. 9 Użytkowanie i konserwacja Kamera nie jest pyłoszczelna, kroploszczelna, ani wodoszczelna. Kamery nie wolno trzymać za osłony gniazd, ani za następujące elementy. Ekran LCD Akumulator Wbudowany kabel USB Nie wolno kierować kamery w stronę słońca. Można w ten sposób uszkodzić kamerę. Słońce można filmować wyłącznie w warunkach słabego oświetlenia, na przykład o zmierzchu. Kamery i jej akcesoriów nie należy używać ani przechowywać w następujących lokalizacjach: W miejscach narażonych na nadmiernie wysoką lub niską temperaturę lub w miejscach wilgotnych. Nie należy pozostawiać ich w miejscach narażonych na działanie temperatur przekraczających 60 °C, np. w miejscach bezpośredniego operowania promieni słonecznych, w pobliżu nawiewu gorącego powietrza lub w samochodzie zaparkowanym w nasłonecznionym miejscu. Mogą one ulec uszkodzeniu lub odkształceniu. W miejscach, gdzie występują silne pola magnetyczne lub drgania mechaniczne. Kamera może ulec uszkodzeniu. W sąsiedztwie silnych fal radiowych lub promieniowania. W takich warunkach kamera może nieprawidłowo nagrywać obraz. W sąsiedztwie tunerów telewizyjnych lub radiowych. Mogą pojawić się zakłócenia. Na piaszczystej plaży ani w innych zapylonych miejscach. Przedostanie się do kamery piasku lub pyłu może spowodować jej uszkodzenie. Niektóre uszkodzenia tego typu mogą być trwałe. W pobliżu okien lub na otwartej przestrzeni, gdzie ekran LCD lub obiektyw mogą być narażone na bezpośrednie operowanie promieni słonecznych. Powoduje to uszkodzenie ekranu LCD. Do zasilania kamery prądem stałym lub zmiennym należy używać akcesoriów zalecanych w niniejszej instrukcji obsługi. Chronić kamerę przed wilgocią, np. przed deszczem lub wodą morską. Zamoczenie kamery grozi jej uszkodzeniem. Niektóre uszkodzenia tego typu mogą być trwałe. Jeżeli do wnętrza obudowy kamery dostanie się obcy przedmiot lub płyn, należy zaprzestać użytkowania kamery, odłączyć ją od źródła zasilania i zlecić jej przegląd w punkcie sprzedaży wyrobów marki Sony. Z kamerą należy obchodzić się ostrożnie. Nie wolno jej demontować ani przerabiać. Należy chronić ją przed wstrząsami mechanicznymi i uderzeniami. Uważać, aby jej nie upuścić lub przypadkowo nie nadepnąć. Szczególnie ostrożnie należy obchodzić się z obiektywem. Po zakończeniu korzystania z kamery ekran LCD należy zamknąć. Nie wolno korzystać z kamery zawiniętej w jakiś przedmiot, na przykład w ręcznik. Odłączając przewód zasilający, należy ciągnąć za wtyk, a nie za przewód (modele z zasilaczem sieciowym). Chronić przewód zasilający przed uszkodzeniem. Unikać przykładowo umieszczania na nim ciężkich przedmiotów (modele z zasilaczem sieciowym). 41 PL Pozostałe informacje/Indeks