Views
9 months ago

Sony HDR-PJ230E - HDR-PJ230E Consignes d’utilisation Suédois

Sony HDR-PJ230E - HDR-PJ230E Consignes d’utilisation Suédois

Niektoré z vyššie

Niektoré z vyššie uvedených tlačidiel sa v závislosti od prehrávaného záberu nemusia zobraziť. Ak sa počas prehrávania opakovane dotknete položiek / , videozáznamy sa budú prehrávať asi 5-krát rýchlejšie asi 10-krát rýchlejšie asi 30-krát rýchlejšie asi 60-krát rýchlejšie. Ak počas pozastavenia vyberiete položku / , videozáznam sa bude prehrávať pomaly. Ak chcete opakovať prezentáciu, vyberte položku [Slideshow Set], keď je vybratá možnosť pomocou tlačidla Switch Image Type. Poznámky Ak chcete zabrániť strate obrazových údajov, pravidelne ukladajte všetky nasnímané zábery na externé médiá. (str. 30) V predvolenom nastavení je vopred nahraný chránený ukážkový videozáznam (HDR-PJ230/PJ230E). Prehrávanie záberov pomocou iných zariadení Zábery nasnímané pomocou kamkordéra sa nemusia dať normálne prehrávať v iných zariadeniach. Podobne aj zábery nasnímané pomocou iných zariadení sa nemusia dať normálne prehrať v kamkordéri. Videozáznamy nahraté v kvalite so štandardným rozlíšením (STD) na pamäťových kartách SD nie je možné prehrať v AV zariadení iných výrobcov. Odstránenie záberov Vyberte položku na obrazovke prehrávania videozáznamov alebo fotografií. 22 SK

Prehrávanie záberov v televízore Ak chcete získať informácie o modeli kamkordéra, prejdite na nasledujúcu stranu: Funkcie a vybavenie str. 7 Dodávané položky str. 8 Spôsoby pripojenia a kvalita obrazu zobrazeného na televíznej obrazovke sa líšia v závislosti od typu pripojeného televízora a použitých konektorov. 3 Vysoké Štandardné rozlíšenie rozlíšenie Žltý Biely Červený Kábel AV Kábel (predáva sa HDMI (je samostatne) súčasťou dodávky) Tok signálu 1 Prepnite vstup na televízore na pripojený konektor. 2 Pripojte kamkordér k televízoru. Prehrajte videozáznam alebo fotografiu v kamkordéri (str. 21). Poznámky Prečítajte si aj príručky k televízoru. Ako zdroj napájania by ste mali používať sieťový adaptér striedavého prúdu (modely so sieťovým adaptérom striedavého prúdu) (str. 14). Ak televízor nemá konektor pre vstup HDMI, použite na pripojenie kábel AV (predáva sa samostatne). Ak sú videozáznamy nahraté v kvalite obrazu so štandardným rozlíšením (STD), prehrajú sa v kvalite obrazu so štandardným rozlíšením (STD) aj v televízore podporujúcom vysoké rozlíšenie. Ak prehrávate videozáznamy v kvalite obrazu so štandardným rozlíšením (STD) v televízore s pomerom strán obrazovky 4:3, ktorý nie je kompatibilný so signálom 16:9, nastavte funkciu [ Wide Mode] na hodnotu [4:3], aby sa videozáznamy nahrávali s pomerom strán 4:3. Ak pripojíte kamkordér k televízoru s použitím viacerých typov káblov na výstup záberov, najvyššiu prioritu bude mať výstup vo formáte HDMI. O štandarde „Photo TV HD“ Tento kamkordér je kompatibilný so štandardom „Photo TV HD“. Štandard „Photo TV HD“ umožňuje veľmi kvalitné, detailné a takmer fotografické zobrazovanie jemných textúr a odtieňov farieb. Po pripojení zariadení kompatibilných so štandardom Photo TV HD spoločnosti Sony pomocou kábla HDMI* si môžete vychutnať úplne nový svet fotografií v kvalite HD, ktorá vám vyrazí dych. * Pri zobrazovaní fotografií sa televízor automaticky prepne na vhodný režim. 23 SKNahrávanie/Prehrávanie