Views
9 months ago

Sony HDR-PJ230E - HDR-PJ230E Consignes d’utilisation Suédois

Sony HDR-PJ230E - HDR-PJ230E Consignes d’utilisation Suédois

HDR-PJ220E/PJ230/PJ230E: 58 mm 57 mm 117 mm (š/v/h) vrátane projekčných súčastí 58 mm 57 mm 125 mm (š/v/h) vrátane projekčných súčastí a priloženej dodanej nabíjateľnej batérie Hmotnosť (približná): HDR-CX220/CX220E/CX230/CX230E: 178 g iba hlavná jednotka 222 g vrátane priloženej nabíjateľnej batérie HDR-CX280/CX280E/CX290/CX290E: 180 g iba hlavná jednotka 224 g vrátane priloženej nabíjateľnej batérie HDR-PJ220E/PJ230/PJ230E: 210 g iba hlavná jednotka 254 g vrátane priloženej nabíjateľnej batérie Sieťový adaptér striedavého prúdu AC- L200C/AC-L200D (HDR-CX280/CX280E/ CX290/CX290E/PJ220E/PJ230/PJ230E) Požiadavky na napájanie: striedavé napätie 100 V – 240 V, 50 Hz/60 Hz Spotreba prúdu: 0,35 A – 0,18 A Spotreba energie: 18 W Výstupné napätie: jednosmerné napätie 8,4 V Výstupný prúd: 1,7 A Prevádzková teplota: 0 C až 40 C Skladovacia teplota: ‒20 C až +60 C Rozmery (približné): 48 mm 29 mm 81 mm (š/v/h) bez projekčných súčastí Hmotnosť (približná): 150 g bez napájacieho kábla Nabíjateľná batéria NP-FV30 Maximálne výstupné napätie: jednosmerné napätie 8,4 V Výstupné napätie: jednosmerné napätie 7,2 V Maximálne nabíjacie napätie: jednosmerné napätie 8,4 V Maximálny nabíjací prúd: 2,12 A Kapacita Bežná: 3,6 Wh (500 mAh) Minimálna: 3,6 Wh (500 mAh) Typ: lítium-iónová Dizajn a technické parametre kamkordéra a príslušenstva sa môžu zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia. 44 SK Očakávané časy prevádzky pre dodávanú batériu (v minútach) V týchto tabuľkách sú uvedené približné časy prevádzky, ktoré sú k dispozícii pri použití úplne nabitej batérie. HDR-CX220/CX220E/CX230/CX230E HDR- Nahrávacie médiá HDR-CX230/CX230E CX220/ CX220E Interná pamäť Pamäťová karta Čas nepretržitého 95 95 nahrávania Čas bežného nahrávania 45 45 Čas prehrávania 145 145 HDR-CX280/CX280E/CX290/CX290E/PJ220E/ PJ230/PJ230E Nahrávacie médiá Čas nepretržitého nahrávania Čas bežného nahrávania Čas prehrávania HDR-CX290/CX290E/PJ230/ PJ230E Interná pamäť HDR- CX280/ CX280E/ PJ220E Pamäťová karta 90 90 45 45 135 135 Každý z týchto časov nahrávania bol nameraný pri nahrávaní videozáznamov v kvalite obrazu s vysokým rozlíšením (HD) s funkciou [ REC Mode] nastavenou na hodnotu [Standard ]. Čas bežného nahrávania zobrazuje čas, keď opakovane zastavujete a spúšťate nahrávanie, prepínate medzi režimom videozáznamu a fotografovania a používate funkciu priblíženia. Pri používaní pamäťovej karty Sony. Čas nameraný počas používania kamkordéra pri 25 C. Odporúča sa teplotný rozsah 10 C až 30 C.

Čas nahrávania a prehrávania môže byť aj kratší v závislosti od podmienok, v ktorých kamkordér používate, napríklad pri nízkych teplotách. Maximálny čas nahrávania videozáznamov a počet fotografií, ktoré je možné nahrať, sa zobrazuje na obrazovke (str. 46) Čas nahrávania sa môže líšiť v závislosti od podmienok nahrávania a podmienok objektu a funkcie [ REC Mode]. Ochranné známky „Handycam“ a sú registrované ochranné známky spoločnosti Sony Corporation. „AVCHD“, „AVCHD Progressive“, logo „AVCHD“ a logo „AVCHD Progressive“ sú ochranné známky spoločností Panasonic Corporation a Sony Corporation. „Memory Stick“, „ “, „Memory Stick Duo“, „ “, „Memory Stick PRO Duo“, „ “, „Memory Stick PRO-HG Duo“, „ “, „Memory Stick XC-HG Duo“, „ “, „MagicGate“, „ “, „MagicGate Memory Stick“ a „MagicGate Memory Stick Duo“ sú ochranné známky alebo registrované ochranné známky spoločnosti Sony Corporation. „InfoLITHIUM“ je ochranná známka spoločnosti Sony Corporation. „x.v.Color“ a „x.v.Colour“ sú ochranné známky spoločnosti Sony Corporation. „BIONZ“ je ochranná známka spoločnosti Sony Corporation. „BRAVIA“ je ochranná známka spoločnosti Sony Corporation. Blu-ray Disc a symbol Blu-ray sú ochranné známky spoločnosti Blu-ray Disc Association. Dolby a symbol double-D sú ochranné známky spoločnosti Dolby Laboratories. HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface a logo HDMI sú ochranné známky alebo registrované ochranné známky spoločnosti HDMI Licensing LLC v USA a v iných krajinách. Microsoft, Windows, Windows Vista a DirectX sú registrované ochranné známky alebo ochranné známky spoločnosti Microsoft Corporation v USA a v iných krajinách. Mac a Mac OS sú registrované ochranné známky spoločnosti Apple Inc. v USA a v iných krajinách. Intel, Intel Core a Pentium sú ochranné známky alebo registrované ochranné známky spoločnosti Intel Corporation alebo jej dcérskych spoločností v USA a v iných krajinách. „ “ a „PlayStation“ sú registrované ochranné známky spoločnosti Sony Computer Entertainment Inc. Logo SDXC je ochranná známka spoločnosti SD-3C, LLC. MultiMediaCard je ochranná známka spoločnosti MultiMediaCard Association. Facebook a logo „f “ sú ochranné známky alebo registrované ochranné známky spoločnosti Facebook, Inc. YouTube a logo YouTube sú ochranné známky alebo registrované ochranné známky spoločnosti Google Inc. Všetky ostatné názvy produktov uvedené v tomto dokumente môžu byť ochranné alebo registrované ochranné známky príslušných spoločností. Značky a sa v tejto príručke neuvádzajú vo všetkých prípadoch. Užite si viac zábavy so svojou konzolou PlayStation 3 po prevzatí aplikácie pre konzolu PlayStation 3 z obchodu PlayStation Store (na miestach, kde je k dispozícii). Aplikácia pre konzolu PlayStation 3 vyžaduje konto v sieti PlayStation Network a prevzatie aplikácie. Táto možnosť je k dispozícii v oblastiach, v ktorých je k dispozícii aj obchod PlayStation Store. 45 SK Iné/Register