Views
7 months ago

Sony HDR-PJ230E - HDR-PJ230E Consignes d’utilisation Grec

Sony HDR-PJ230E - HDR-PJ230E Consignes d’utilisation Grec

Informace o vašem

Informace o vašem modelu videokamery viz následující stránka: Funkce a zařízení s. 7 Dodané součásti s. 8 Příprava videokamery Nastavení 1 2 16 CZ Otevřete obrazovku LCD videokamery a zapněte napájení. Chcete-li vypnout napájení, zavřete obrazovku LCD. Pomocí multifunkčního voliče vyberte požadovaný jazyk, zeměpisnou oblast a čas. Vypnutí zvuku pípnutí Klepněte na [Nastavení] [ Obecná Nastavení] [Zvuk] [Vyp.]. Poznámky Na záznamové médium se automaticky ukládají datum a čas nahrávky. Během nahrávání se nezobrazují. Můžete je však během přehrávání zkontrolovat pomocí [Datový kód]. Chcete-li je zobrazit, klepněte na [Nastavení] [ Nastavení Přehrávání] [Datový kód] [Datum/čas]. Změna záznamového média (Modely s vnitřní pamětí) Při výchozím nastavení jsou videoklipy a fotografie ukládány do vnitřní paměti. Záznamové médium lze změnit na paměťovou kartu. Vyberte [Nastavení] [ Nastavení Média] [Volba média] požadované médium.

Vložení paměťové karty Otevřete kryt a vložte paměťovou kartu, dokud nezaklapne. Indikátor přístupu Chcete-li paměťovou kartu vysunout, jednou na ní lehce zatlačte. Kartu vložte zkoseným rohem ve znázorněném směru. Začínáme Poznámky K zajištění stabilní funkce paměťové karty doporučujeme před prvním použitím paměťovou kartu naformátovat pomocí videokamery (s. 33). Naformátováním paměťové karty se vymažou všechna data uložená na kartě a data nelze obnovit. Důležitá data si uložte do počítače nebo na jiné médium. Zkontrolujte směr zasunutí karty. Pokud vložíte paměťovou kartu špatným směrem, může dojít k poškození paměťové karty, slotu paměťové karty nebo obrazových dat. Při vkládání a vyjímání paměťové karty dávejte pozor, aby karta paměťová karta nevyskočila a nespadla na zem. Typy paměťových karet, které lze použít ve videokameře Třída rychlosti SD Kapacita (ověřena správná funkce) Popis v této příručce „Memory Stick PRO Duo“ (Mark2) „Memory Stick PRO-HG Duo“ „Memory Stick XC-HG Duo“ — Až do 32 GB Až do 64 GB „Memory Stick PRO Duo“ Paměťová karta SD Paměťová karta SDHC Paměťová karta SDXC Třída 4 nebo rychlejší Až do 64 GB Karta SD Funkce se všemi paměťovými kartami není zaručena. Poznámky V této videokameře nelze používat paměťové karty MultiMediaCard. Videoklipy zaznamenané na paměťové karty „Memory Stick XC-HG Duo“ a SDXC nelze importovat ani přehrávat na počítačích nebo zařízeních AV, které nepodporují souborový systém exFAT*, je-li videokamera k těmto zařízením připojena pomocí kabelu USB. Předem ověřte, zda připojované zařízení 17 CZ