Views
7 months ago

Sony HDR-PJ230E - HDR-PJ230E Consignes d’utilisation Grec

Sony HDR-PJ230E - HDR-PJ230E Consignes d’utilisation Grec

Rejstřík A D E I J K M

Rejstřík A D E I J K M N 46 CZ Adaptérový kabel USB................30 Datový kód...................................16 Datum/čas....................................16 Doba nahrávání a přehrávání....................................43 Dodané součásti............................5 Duální snímání............................19 Extended Zoom...........................20 Externí zařízení médií................30 Indikátory na obrazovce.............44 Inicializace...................................35 Instalace........................................27 Inteligentní auto..........................20 Jazyk................................................4 Kabel HDMI................................23 Karta SD.......................................17 Mac...............................................26 „Memory Stick PRO Duo“ (Mark2)........................................17 „Memory Stick PRO-HG Duo“..............................................17 „Memory Stick XC-HG Duo“....17 Modul akumulátoru....................13 Nabídky........................................31 Nabíjení modulu akumulátoru................................13 Nabíjení modulu akumulátoru pomocí počítače..........................14 Nabíjení modulu akumulátoru pomocí napájecího adaptéru.....14 Nahrávání.....................................19 Nastavení......................................16 O Obrazovka LCD..........................19 Obsluha multifunkčního voliče...............................................5 Odstraňování problémů.............35 Opravy..........................................35 P Paměťová karta............................17 Péče...............................................37 Pípnutí..........................................16 PlayMemories Home....... 6, 26, 27 PlayMemories Home Help Guide........................................6, 28 Počítač..........................................27 Pomocný spojovací kabel USB....5 Použití této příručky.....................7 Poznámky k manipulaci s videokamerou...........................37 Prohlížení události......................21 Projektor.......................................24 Přehrávání....................................21 Ř Řemínek.......................................12 S Seznamy nabídek........................32 Součásti a ovládací prvky...........11 Specifikace...................................41 Spuštění softwaru PlayMemories Home............................................28 Stativ.............................................12 T Televizor.......................................23 Tvorba disků................................29 U Ukládání obrazů na externí zařízení médií..............................30 USB...............................................14 Uživatelská příručka „Handycam“...................................5 Ú Úplné nabití.................................15 Úvodní nastavení........................16 V Vestavěný kabel USB..................14 Vložení/vyjmutí modulu akumulátoru................................13 Volba média.................................16 Výstražné indikátory..................36 W Windows......................................27 Z Záznamové médium...................16 Záznamový disk AVCHD............5 Zobrazení položek na obrazovce LCD...............................................19 Zobrazení vnitřní kontroly........36 Zoom............................................20 Zvuk větru....................................32 Seznamy nabídek naleznete na stranách 32 až 34.

47 CZ Ostatní/rejstřík